Regjeringen har nå besluttet å åpne for at styrker fra det amerikanske marinekorpset kan gjennomføre en rotasjonsbasert øving og trening i opptil fem år til i Norge, samt at aktiviteten også kan utvides, skriver Nordlys.

Dette vil i så fall omfatte opptil 700 soldater som skal fordeles mellom Setermoen i Troms og Værnes i Trøndelag, dersom dialogen med amerikanerne fører til enighet. Indre Troms er Hærens tyngdepunkt med gode øvingsområder. Denne utvidelsen samsvarer med Stortingets langtidsplan om å tilrettelegge for mer samtrening mellom norske og allierte styrker. Dette skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

Rotasjonsordningen på Værnes ble innført allerede i 2017, og blir videreført i år med rundt 330 soldater.

Forventer ikke russiske sanksjoner

– Forsvaret av Norge er avhengig av støtte fra våre allierte i NATO, slik det også er for de fleste andre NATO-land. For at denne støtten skal fungere i krise og krig er vi helt avhengig av å trene og øve sammen i fredstid. Vi må sørge for at NATO-soldater fra andre allierte land får erfaring med norske forhold og at norske og allierte soldater blir samtrente. Dette er i henhold til føringene i langtidsplanen som Stortinget har sluttet seg til. Vi må legge forholdene til rette for god og effektiv trening. Dette er grunnen til at vi ønsker å forlenge og utvide dagens ordning med US Marine Corps, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i pressemeldingen.

 

Forsvarsdepartementet sier at alliert tilstedeværelse, øving og trening i Norge er en viktig del av norsk sikkerhetspolitikk. I tillegg er det forutsigbart for Russland, som tradisjonelt sett ikke har en høy terskel for å protestere mot norske forsvarstiltak. Departementet oppgir at denne rotasjonsbaserte øvingen og treningen ikke vil gi noen saklig grunn til russiske reaksjoner.

– At vi trener på å forsvare Norge bør ikke bekymre noen, på samme måte som vi aksepterer at andre land trener på å forsvare seg. Videreføringen av ordningen med US Marine Corps er i tråd med norsk basepolitikk. Nettopp på grunn av norsk basepolitikk er det avgjørende for oss å ha allierte som øver og trener i Norge, i kortere eller lengre perioder, avslutter forsvarsministeren.

Avviste planer i fjor

Så sent som i oktober i fjor avviste statssekretær Øystein Bø i en e-post til Nordlys at det forelå noen plan om å etablere en øvingsbase i Troms.

 

– Det er ikke riktig at det foreligger slike planer. Det er positivt at våre allierte er i Norge for å øve og trene. Rotasjonsordningen med styrker fra USMC på Værnes er vellykket, og denne vil fortsette til neste år. Men Forsvarsdepartementet har ikke mottatt noen henvendelse fra amerikanske myndigheter om at de eventuelt ønsker en endret innretning, og det er derfor selvsagt heller ikke noe regjeringen har tatt stilling til.

Flere forsvarskilder bekreftet da til Nordlys at en styrke på mer enn 400 soldater fra US Marines kunne bli fast stasjonert på Setermoen.

Gjør ikke Norge tryggere

Forsvarspolitisk talsperson Audun Lysbakken (SV) er opprørt og alvorlig bekymret over de planene regjeringen har lagt frem i møtet med den utvidede utenrikskomitéen i dag. Han sier at et økt amerikansk nærvær i den skalaen Regjeringen nå legger opp til, ikke gjør Norge tryggere.

– Norge vikles inn i et stormaktsspill og en opprustningsspiral, i stedet for å føre en egen sikkerhetspolitikk. Regjeringen legger seg stadig tett opp til USA i stedet for å styrke det nasjonale forsvaret og Norges egen evne til å hevde suverenitet i nord. Det er en uklok og misforstått sikkerhetspolitikk, sier Lysbakken.

Videre advarer Lysbakken og SV sterkt mot denne beslutningen. Han sier målet for norsk sikkerhetspolitikk må være lavest mulig spenning i nord, og at flere amerikanske soldater tvert imot kan bidra til at spenningen øker.

– Å plassere amerikanske soldater fast i indre Troms, samt doble antallet US Marines i Norge, er uklok og misforstått sikkerhetspolitikk. Norge vikles inn i stormaktsspillet, i stedet for å stå for en selvstendig sikkerhetspolitikk. Det er åpenbart amerikanernes behov som styrer dette, og det er leit at regjeringen tror det er i Norges interesse å si ja til alt USA ber om. Regjeringen dreier norsk forsvarspolitikk i retning større avhengighet av USA, samtidig som den ikke makter å prioritere vårt eget nasjonale forsvar, avslutter Lysbakken.