Forskere vil nå ha din hjelp til å registrere hvor det ligger gamle eksplosiver og ammunisjon skjult.

– Vi kan ikke sitte stille og vente til publikum bokstavelig talt snubler over ammunisjonen.

Det sier forskningsleder Øyvind Voie på Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sine nettsider.

– Dumpet ammunisjon er en betydelig samfunnsrisiko

Mer enn 300 ganger hvert år må Forsvaret rykke ut for å rydde opp i eksplosiver som blir funnet av turgåere, sportsdykkere eller andre som ferdes i naturen.

– Dumpet ammunisjon er en betydelig samfunnsrisiko. Det dukker stadig opp nye dumpingsteder som ikke er registrert, sier Voie.

Nå vil han ha  hjelp slik at myndighetene får bedre oversikt.

Her kan du registrere steder der du mener det kan finnes ammunisjon.

– Billigste og beste måten å bli kvitt problemet

Ifølge FFI dumpet Forsvaret ammunisjon i havet og i innsjøer helt fram til slutten av 1960-tallet. Det er registrert 38 dumpefelt, hvorav de fleste inneholder eksplosiver. Men det er aldri gjort noen systematisk kartlegging. Funn de siste tiårene viser at det er dumpet betydelige mengder også i områder som ikke er merket av på noe kart.

 

– Tanken var nok at dumping i havet var den billigste og beste måten å bli kvitt problemet. En tenkte at havet ville tære på og uskadeliggjøre ammunisjonen. I dag vet vi bedre, sier Voie.

Også på land kan det finnes ammunisjon, for eksempel udetonerte granater fra kamphandlinger.

Gammelt, men ikke ufarlig

Selv om det du finner kan se rustent og ufarlig ut, vil eksplosivene mest sannsynlig være intakte, og kan eksplodere ved berøring. Noen typer eksplosiver var tilsatt stabilisatorer som er blitt borte med årene, slik at de nå er blitt mer ustabile.

 

Andre typer eksplosiver kan ha blitt mer følsomme fordi de har kommer i kontakt med metall fra den rustne bøssingen (hylsteret rundt). Eksplosiver som hentes opp av vann kan dessuten detonere som en følge av at de tørker opp, heter det på nettsiden til FFI.

At informasjonen samles i et kartsystem betyr ikke at hvem som helst kan gå inn og hente ut opplysninger om hvor det ligger dumpet ammunisjon. Datagrunnlaget er gradert. Appen vil vise hvor mange registreringer som er gjort i ulike kommuner, men ikke nøyaktig hvor dumpingplassene ligger. Det er det bare FFI som kan se.