Tesla-sjåfører er en sikkerhetsrisiko for Forsvaret

Biler med kameraovervåking vekker bekymring hos Forsvaret.