USA har dronetestet Evenes

Mens Andøyposten hevder «sentralt plasserte kilder i Forsvaret» sier at amerikanerne har funnet Evenes som uegnet for operasjoner med droner, sier både droneprodusenten Northrop Grumman og Forsvarsdepartementet noe annet. Påstanden om at innflygningsforholdene på Evenes er for vanskelige for blant annet MQ-4C Triton (bildet), stemmer ikke ifølge sjefen for Northrop Grummans droneprogram i Europa.

Mens Andøyposten hevder «sentralt plasserte kilder i Forsvaret» sier at amerikanerne har funnet Evenes som uegnet for operasjoner med droner, sier både droneprodusenten Northrop Grumman og Forsvarsdepartementet noe annet. Påstanden om at innflygningsforholdene på Evenes er for vanskelige for blant annet MQ-4C Triton (bildet), stemmer ikke ifølge sjefen for Northrop Grummans droneprogram i Europa. Foto:

«Hemmelige forsvarskilder» mener Evenes er uegnet, men Forsvaret og droneprodusenten sier noe annet.

DEL

Det var Andøyposten og Vesterålen Online som 16. juni i år skrev at amerikanerne har vurdert Evenes som uegnet for test av sine overvåkningsdroner.

Uegnet for testing

Andøyposten skal fra flere kilder i Forsvaret fått opplyst at amerikanerne skal ha funnet innflygningsforholdene på Evenes som så dårlige, at de mener Evenes er uegnet til testing av de avanserte Global Hawk (ekstern lenke) og Triton-droner (ekstern lenke).

Det er Northrop Grumman (ekstern lenke) som produserer de avanserte dronene, og som også har testet ut flere norske flyplasser for droneoperasjoner.

Ønsket droner

I sitt fagmilitære råd (ekstern lenke) ønsket forsvarssjefen å erstatte dagens P3 Orion overvåkningsfly med droner, kombinert med en mindre type fly enn P3 Orion.

Ifølge produsenten av Gobal Hawk og Triton-droner, Northrop Grumman, er Evenes egnet for droneoperasjoner.

Ifølge produsenten av Gobal Hawk og Triton-droner, Northrop Grumman, er Evenes egnet for droneoperasjoner. Foto:

Les også: En av verdens største våpenprodusenter vil ha denne til Evenes

Dronene Global Hawk og Triton har et vingespenn som er større enn SAS og Norwegians Boeing 737-maskiner.

Global Hawk

Global Hawk Foto:

Dronene har en aksjonsradius som verken P3 Orion eller det som kan bli erstatteren for P3 Orion – P8 Poseidon (ekstern lenke) – kan vise til.

Flytiden til Global Hawk er på 32 timer pluss. Den kan fly i opptil 60.000 fot, og har en rekkevidde på 22.780 kilometer.

Sentrale kilder

P8 Poseidon har utstyr for å spille sammen med de store og avanserte overvåkningsdronene, og det er ikke usannsynlig at en framtidig base for norske og allierte overvåkningsfly også kan bli brukt av slike droner.

Les også: – Jeg har fått tyn

Journalist Alf Ragnar Olsen i Andøyposten ønsker ikke å gå nærmere inn på hvilke kilder avisen har som hevder at amerikanerne har funnet Evenes om uegnet, men:

– De er ikke fra Andøya.

– Er dette sentralt plasserte kilder i Forsvaret?

– Ja. Det er rett å si at det er sentrale kilder.

Ikke overrasket

Olsen forteller at Andøyposten har spurt Forsvarsdepartementet om amerikanernes vurdering av Evenes som uegnet for operasjoner med droner.

Les også: Mener Evenes bør få alt

– De vil selvfølgelig ikke bekrefte dette.

– Det er i strid med departementets agenda, svarer Alf Ragnar Olsen i Andøyposten.

Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H) sier til Andøyposten at han ikke er overrasket over at Evenes vurderes som uaktuell for USAs dronetesting.

– Det er en kjent sak at internt i forsvaret har man i rapporter konkludert med at innflygingsforholdene til Evenes fra sør er vanskelige. At USA skal vurdere testing av sine droner på Andøya, og at Evenes er vurdert som uaktuell, dokumenterer dette ytterligere, sier Solsvik.

– Evenes er egnet

Etter de angivelige advarslene fra amerikanerne har Fremover forsøkt å få bekreftet at Evenes er vurdert som uegnet. Vi har spurt både Forsvarsdepartementet og den amerikanske droneprodusenten Northrop Grumman.

Les også: Andøyas ordfører er styrket i troen i kampen mot Evenes

Underdirektør Ann Kristin Salbuvik i Forsvarsdepartementet bekrefter at Northrop Grumman har vurdert Evenes med tanke på droneoperasjoner.

Vurderingen ble gjort i forbindelse med forsvarssjefens militærfaglige råd som ble lagt fram i november i fjor.

Ifølge Salbuvik har Luftforsvarsstaben, både skriftlig og muntlig, fått bekreftet at Evenes er egnet.

– Northrop Grumman har gått igjennom inn- og utflygingsruter, presisjons- og ikke-presisjonsinnflyginger på Evenes. De bekrefter at alle profilene kan flys uten problemer, sier Salbuvik.

Har analysert

Drew Flood, som er sjef for Northrop Grumman Aerospace’ Triton-program i Europa, har også svart på spørsmål om Evenes er egnet for operasjoner med droner eller ikke:

– Etter forespørsel fra Forsvarsdepartementet har Northrop Grumman evaluert avgang- og ankomstruter fra Evenes, klatre- og nedstigningsgradienter, og rullebanens egnethet.

Les også: Mens Evenes jubler, fortviler både innbyggere og ansatte på Andenes

– Vi er fast bestemt på at Evenes, og flere av de andre NATO-basene i Norge, kan støtte MQ-4C Triton, sier Flood, som henviser til Forsvarsdepartementet for ytterligere teknisk informasjon om analysen gjort av Northrop Grumman.

Flood sier videre at dronene også kan operere sammen med sivil trafikk.

– Dronene er utstyrt med standard navigasjonsutstyr som gjør det mulig å operere i nasjonalt og internasjonalt luftrom, svarer Flood i en epost.

Andøya: Rullebanen har vært stengt i ett år

På Andøya flystasjon, hvor de norske P3 Orion maritime overvåkningsflyene opererer fra, har den ene av to rullebaner vært stengt i ett år.

Les også: Norske spesialstyrker kan få fast base i Ofoten

Årsaken er ifølge Forsvarsbygg, som eier den militære flybasen på Andøya, todelt. Pressesjef Arve Rosland i Forsvarsbygg opplyser at stengningen har sammenheng med at innflygningslysene på den 1.600 meter lange rullebanen ikke er godt nok fundamentert.

I ett år har den ene av to rullebaner på Andøya vært stengt

I ett år har den ene av to rullebaner på Andøya vært stengt Foto:

Asfaltdekket på tverrvindbanen ble også slitt i forbindelse med reasfalteringen av hovedrullebanen for to år siden.

– Utbedring av disse forholdene krever finansiering, og er derfor satt på vent i påvente av en avklaring rundt Andøyas militære fremtid. Når det er sagt så er stengingen av tverrvindbanen gjort i samråd med Forsvaret, og påvirker ikke operative forhold. Orion-flyene bruker ikke denne banen, sier Rosland. I Regjeringens forslag til ny langtidsplan for forsvarssektoren er prisen for en ny operativ tverrvindbane opplyst å koste nær 3 milliarder kroner.

Les flere saker om Forsvarets langtidsplan her.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken