Frykter spesialstyrkene vil forsvinne fra Nord-Norge

Øyvind Halleraker (H) sitter som første nestleder i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Her blir han vist rundt på Ramsund av sjefen for Marinejegerkommandoen kommandørkaptein Petter Hellesen sammen med flaggmester Sergei Moore.

Øyvind Halleraker (H) sitter som første nestleder i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Her blir han vist rundt på Ramsund av sjefen for Marinejegerkommandoen kommandørkaptein Petter Hellesen sammen med flaggmester Sergei Moore. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Derfor ønsker han å flytte Kystjegerkommandoen fra Harstad til Ramsund.

DEL

Når Marinejegerkommandoens nybygg på Haakonsvern står ferdig neste år, kan det bli rensket for spesialstyrker i Nord-Norge. Da kan det lille som er igjen av Marinejegerkommandoen i Ramsund bli flyttet til Bergen.

Framtiden skulle vurderes

Samtidig skal skjebnen til Kystjegerkommandoen, som riktig nok ikke er en del av spesialstyrkemiljøet, vurderes, og kan om kort tid bli splittet opp og flyttet fra Trondenes utenfor Harstad som en følge av Forsvarets langtidsplan.

Kystjegerkommandoen ble foreslått nedlagt av forsvarssjef Haakon Bruun Hanssen og regjeringen, men stortingsflertallet hindret en nedleggelse. Kystjegerkommandoens framtid skulle vurderes som en ressurs for andre avdelinger i Forsvaret, blant annet Forsvarets spesialstyrker.

Pris: 700 millioner kroner

Høyres Øyvind Halleraker og Elin Agdestein fra Utenriks- og forsvarskomiteen, sammen med Peter Christian Frølich fra justiskomiteen, besøkte mandag Ramsund orlogsstasjon, Evenes flystasjon og Norges brannskole.

Ramsund orlogsstasjon

Ramsund orlogsstasjon Foto:

– Da forsvarssjefens fagmilitære råd ble lagt fram hadde vi ikke kompetanse til å etterprøve påstanden fra Forsvarsbygg om hvor vondt og vanskelig det var å flytte Kystjegerkommandoen fra Trondenes til Ramsund, forklarer Øyvind Halleraker.

Men Halleraker og flere stusset over at det ville koste 700 millioner kroner å bygge opp ny infrastruktur i Ramsund til Kystjegerkommandoen.

Ville se det selv

Med besøket i Ramsund mandag mener Halleraker at han med selvsyn fikk se det han hadde en mistanke om, og også for et par år siden fikk vite av sjefen for Forsvarets spesialstyrker Nils Johan Holte, at det er plass nok.

– Besøket er viktig for å peke på hva som er den egentlige tanken politisk, og å få vite hva som er realitetene.

– Dersom det var voldsomme kostnader som var hovedgrunnen for å ikke flytte styrkene fra Trondenes til Ramsund, ønsket vi å få se det med selvsyn, legger han til.

Beredskapen halter

Halleraker erkjenner at det halter litt rundt beredskapen til spesialstyrkene i nord, og gir uttrykk for at han ønsker en løsning som styrker spesialstyrkenes tilstedeværelse i Nord-Norge.

Hallerakers oppfatning nå er at motstanden politisk og i Forsvaret ikke er like stor nå som da langtidsplanen ble vedtatt i november.

Artikkeltags