Da langtidsplanen for forsvarssektoren ble vedtatt i Stortinget i november i fjor, var det et vesentlig poeng å kraftsamle i Ofoten.

Spesialstyrkemiljøet og ubåtene i Ramsund, kampflybasen på Evenes med maritime patruljefly, kampfly og luftvern, sammen med mulighet for mottak av allierte styrker på Evenes og i Narvik, ble framhevet som avgjørende for blant annet nedleggelsen av Andøya flystasjon.

Møter motstand i Forsvaret

Sjefen for Marinejegerkommandoen, Petter Hellesen, bekrefter overfor Fremover at en tilstedeværelse av spesialstyrker i Nord-Norge og Ramsund vil være et bidrag for å sikre mottak av allierte forsterkninger – og for mottak av allierte spesialstyrker som ønsker å trene i Nord-Norge.

 

Forslaget om å slå sammen de to avdelingene er ikke nytt, men har møtt motstand både politisk og internt i Forsvaret. En av årsakene er prisen på hva det vil koste å bygge opp nye fasiliteter for Kystjegerkommandoen i Ramsund.

Fast beredskap i nord

Det var de tillitsvalgte i Marinejegerkommendoen og Kystjegerkommandoen som sammen kom med et forslag som også Hellesen, mener er godt og framtidsrettet – og som vil sikre en tilstedeværelse av spesialstyrker i Nord-Norge.

 

Løsningen kan bli at Marinejegerkommandoen tar over Kystjegerkommandoen, og at deler av mannskapene fra Trondenes flyttes til Ramsund.

Ifølge Hellesen vil det kunne gi en fast beredskap i Nord-Norge for en liten, men mobil spesialstyrke-enhet.

Ikke robust nok

Ifølge de tilitsvalgte er nemlig ikke Marinejegerkommandoen robust nok til at den over tid kan være både i Bergen og i Ramsund – samtidig som avdelingen skal løse oppdrag ute. Til det er styrken for liten og arbeidsbelastningen for stor.

 

De tillitsvalgte fra begge avdelingene mener at den eneste løsningen for å sikre en framtidig eksistens av en maritim spesialstyrke i nord er å slå sammen Marinejegerkommandoen og Kystjegerkommandoen.

Svært like avdelinger

Forslaget fra de tillitsvalgte, som Øyvind Halleraker beskriver som meget interessant, er å innlemme Kystjegerkommandoen som en del av Marinejegerkommandoen.

For allerede er likheten mellom de to avdelingene stor. Rundt 70 prosent av grunnutdanningen til en kystjeger og en marinejeger er den samme.

– Vanlig blant allierte

Sjefen for Marinejegerkommandoen sier en overtakelse av Kystjegerkommandoen vil sikre den kampkraften som Kystjegerkommandoen i dag representerer.

 

Han mener en slik organisering vil gi et robust maritimt spesialstyrkemiljø – som også vil kunne støtte Sjøforsvaret med nødvendig spisskompetanse.

– Dette er en løsning som er vanlig bant allierte spesialstyrker, legger han til.

Plass nok i Ramsund

– Ja. Vi har plass nok, svarer Petter Hellesen på spørsmål om Kystjegerkommandoen kan flytte til Ramsund uten at det må bygges nytt.

 

Han legger til at tanken ikke er å flytte alt av mannskaper fra Trondenes til Ramsund, men en styrke som er stor nok nødvendig for å sikre en sterk og mobil enhet som kan ivareta spesialstyrkenes beredskap i Nord-Norge.

Forslaget fra de tillitsvalgte, som altså Øyvind Halleraker beskrev som meget interresant, er å opprette en prosjektorganisasjon fra 1. januar neste år som skal evalueres etter to år.

Et vesentlig poeng fra de tillitsvalgte er at en slik løsning vil hindre kompetanseflukt fra kystjegermiljøet og en kapasitet som Marinejegerkommandoen i dag ikke besitter.