Gå til sidens hovedinnhold

Forsvarsbygg har vedtatt boten på Evenes

Politimesteren i Nordland har ilagt Forsvarsbygg bot for overtredelse av naturmangfoldsloven.

I forbindelse med byggingen at et gjerde på Evenes flystasjon fjernet Forsvarsbygg vegetasjon innenfor vernesonen i Nautå naturreservat, ved Svanevannet like ved flystasjonen. Vegetasjonen ble fjernet på et område som strekker seg over 160 meter. Det ble også lagt på steinmasser, delvis innenfor det vernede området, noe som også førte til at pukk havnet i vannet og i myrområdet.

Det var Statsforvalteren som meldte forholdet til politiet, og politimesteren i Nordland har nå kommet fram til at Forsvarsbygg må betale 100.000 kroner for overtredelse av naturmangfoldsloven for arbeidet som ble utført i perioden fra januar til juni i fjor.

– Boten er vedtatt og tatt til etterretning, opplyser Forsvarsbygg.

Les også

Reagerer kraftig på det som skjer i verneområdet: – Helt forkastelig. Det må stanses

Arbeidet med å rette opp skadene etter inngrepet starter ifølge Forsvarsbygg opp i slutten av august. Da skal delen av gjerdet som ble satt opp innenfor grensen av verneområdet flyttes.

– Formålet med flyttingen av gjerdet er å rette opp skaden på området, og legge til rette for tilbakeføring av naturtilstanden i reservatet. I tillegg skal det gjennomføres tiltak for å restaurere den delen av naturreservatet som har blitt berørt tidligere i byggeprosessen, og reetablere de økologiske funksjonene i disse arealene, skriver Forsvarsbygg på sine hjemmesider.

– I dialog med Statsforvalteren har vi nå en godkjent plan for flyttingen av gjerdet. Dette skal være ferdig innen hekketiden til neste år i begynnelsen av april, opplyser John Ommund Syvertsen, seksjonssjef i Forsvarsbygg.

Les også

Forsvarsbygg nekter å flytte omstridt gjerde: – Det kan utelukkes at noen har gjort dette med vilje

Kommentarer til denne saken