Krever at Forsvaret flytter milliard-hangaren

Avinor mener Forsvarsbygg bidrar til begrensninger for sivil og militær trafikk 50 år fram i tid på Evenes.