Forsvarsbygg bygde for 2,6 milliarder kroner i 2018

Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

I 2018 fullførte Forsvarsbygg 19 byggeprosjekter for Forsvaret. De samlede investeringene var på om lag 2,6 milliarder kroner.

DEL

Det største prosjektet er den nye basen for F-35 kampfly på Ørland med en daglig omsetning på ti millioner kroner, skriver Forsvarsbygg i en pressemelding.

– Vi har hatt høy aktivitet gjennom året, og sørget for gode leveranser til Forsvaret. Gjennom NATO-øvinga Trident Juncture har vi vist at vi er en beredskapsorganisasjon, som også kan levere godt i krise og krig. I det kommende året skal vi rigge oss ytterligere for å levere på ambisjonene om økt kampkraft og bærekraft i forsvarssektoren, sier Thorbjørn Thoresen, direktør i Forsvarsbygg.

Investerte for 2,6 milliarder

Over hele landet Forsvarsbygg forvaltet 13.013 bygg og anlegg over hele landet gjennom 1266 årsverk og hadde 365 aktive investeringsprosjekt i ulike faser og ferdigstilte 19 byggeprosjekt. Det ble investert for 2,6 milliarder kroner.

– Med 4,1 millioner kvadratmeter forvaltet bygningsmasse, og en omsetning på 9,4 milliarder, er Forsvarsbygg den største offentlige eiendomsaktøren i landet, skriver Forsvarsbygg i pressemeldingen.

Effektiviserer

I år har Forsvarsbygg redusert kostnadene med 99 millioner kroner gjennom ulike effektiviserings- og forbedringstiltak, igølge pressemeldingen.

– Innen utgangen av 2020 skal vi effektivisere for en kvart milliard kroner, for å frigjøre midler til høyere prioriterte oppgaver i forsvarssektoren, skriver Forsvarsbygg.

Ifølge Forsvarsbygg var de totale driftskostnadene i 2018 på 6,9 milliarder kroner. vare- og tjenestekjøp utgjorde 70 prosent av dette.

På Evenes skal Forsvarsbygg bygge for over fire milliarder kroner. Investeringene skal gjøres i forbindelse med at flystasjonen blir framskutt operasjonsbase for de nye kampflyene, samt hovedbase for Luftforsvarets maritime operasjoner medblant annet P-8 Maritime patruljefly.

Artikkeltags