Skrev under kontrakt med Forsvarsbygg på 156 millioner kroner

Fv: Frank Eriksen, daglig leder Målselv Maskin og Transport AS til venstre og Roar Femsteinevik, prosjektleder. Pressefoto

Fv: Frank Eriksen, daglig leder Målselv Maskin og Transport AS til venstre og Roar Femsteinevik, prosjektleder. Pressefoto

Utkonkurrerte seks andre i anbudskonkurransen.

DEL

Det skal settes opp et nytt hovedgjerde (perimeter) med overvåkning rundt Evenes flystasjon og rullebanen. Det gamle gjerdet skal fjernes, og ny beskyttelse og sikring skal på plass.

Kontrakten går til Målselv Maskin & Transport AS. Det melder Forsvarsbygg i en pressemelding.

Verdien på generalentreprisen er på vel 156 millioner kroner inklusiv merverdiavgift, men utløsning av ytterligere mindre opsjoner er også ivaretatt i konkurransen.

Arbeidene starter opp i løpet av oktober og skal overleveres Forsvarsbygg sommeren 2021, heter det i presseskrivet.

Les også: Tre leverte anbud på gigantoppdrag

Anleggsvirksomheten trappes opp

– Aktiviteten på nye Evenes flystasjon er hektisk nå i høst. Kontrakten med Målselv Maskin & Transport er viktig for raskt å komme i gang med arbeidet. Sikring av flyplassen med nytt gjerde, vei og overvåkning må på plass med tanke på den aktiviteten som kommer til Evenes, sier utbyggingssjef John Ommund Syvertsen ifølge pressemeldinga.

Naturen skal tas hensyn til

Arbeidet som vil foregå langs området rundt nye Evenes flystasjon og lufthavna foregår i et sårbart naturområde. Entreprenøren er særskilt gjort oppmerksom på i oppdraget at massene som graves opp skal gjenbrukes og at naturen skal ivaretas best mulig. Blant annet skal deler av det eksisterende gjerdet ikke erstattes.

Les også: Luftvingsjefen: – Evenes blir Forsvarets viktigste base i nord

– Største kontrakten vår

Målselv Maskin & Transport AS har levert store oppdrag til Forsvarsbygg tidligere. Blant annet sammenbindingsveien til Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt i Målselv, infrastruktur i Rusta leir på Bardufoss, Karlstadskogen og nytt veikryss på E6 i Heggelia.

– Dette er den største enkeltkontrakten som Målselv Maskin & Transport AS har inngått. Vi har god erfaring og samarbeid med Forsvarsbygg på store anleggskontrakter. Kontrakten sikrer en langsiktig sysselsetting og gir oss et godt utgangspunkt for å regne på flere jobber på Evenes, siteres Frank Eriksen, daglig leder i Målselv Maskin & Transport AS, på i pressemeldinga.

Forsvarsbygg opplyser at det var til sammen syv tilbydere på entreprisen, og dette prosjektet er delvis Nato-finansiert. Da er tildelingen basert på 75 prosent pris og 25 prosent kvalitet, heter det i pressemeldinga.

FAKTA: Entreprisen vil i hovedsak omfatte etablering av perimeter med master for overvåkning samt kjørbar vei på innsiden av perimeteret. I tillegg ordne kabelgrøft med trekkerør, en rekke porter, rydding av skog og kratt og opsjoner på andre perimeterarbeider.

Les også: Prislappen er på 5,6 millioner kroner. Derfor selger Trond hytteprosjektet sitt i Efjorden

Artikkeltags