Forsvaret ønsker fortsatt å bruke Bodø og Andøya

To kanadisk teknikere sjekker et kanadisk F-18 på Bodø flystasjon under øvelsen Trident Juncture i 2018. Selv om Bodø og Andøya legges ned som militære flystasjoner, ønsker Forsvaret fortsatt å bruke flyplassene for mottak av allierte styrker i tilfelle krise og krig.

To kanadisk teknikere sjekker et kanadisk F-18 på Bodø flystasjon under øvelsen Trident Juncture i 2018. Selv om Bodø og Andøya legges ned som militære flystasjoner, ønsker Forsvaret fortsatt å bruke flyplassene for mottak av allierte styrker i tilfelle krise og krig. Foto:

Selv om Bodø og Andøya legges ned som militære flystasjoner, ønsker Forsvaret fortsatt å bruke flyplassene for mottak av allierte styrker i tilfelle krise og krig.

DEL

– Allierte forsterkninger er en forutsetning for forsvaret av Norge og må forberedes i fredstid. Forsvaret har derfor utarbeidet et oppdatert konsept for mottak av allierte forsterkninger i krise og krig, og i revidert nasjonalbudsjett har regjeringen vurdert hvilke konsekvenser Forsvarets foreslåtte konsept vil få, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding (ekstern lenke).

I den gjeldene langtidsplanen er det imidlertid ikke tatt høyde for utgiftene for det nye mottakskonseptet.

– Det er derfor viktig at vi kommer tilbake til det konkrete ambisjonsnivået i neste langtidsplan, heter det i pressemeldingen.

Andøya er i konseptet definert som en sivil flyplass med høy militær verdi, og Bodø er definert som en sivil flyplass med middels høy militær verdi. Forsvaret ønsker derfor tilgang på noe infrastruktur, drift og vedlikehold i Bodø og på Andøya.

– Regjeringen legger opp til at Andøya og Bodø vil ha beredskapsroller i Forsvarets fremtidige evne til å motta allierte forsterkningsstyrker. Dette skal søkes kombinert med offentlig virksomhet, flyplassdrift og annen kommersiell næringsvirksomhet på en hensiktsmessig måte. Forsvarets behov for infrastruktur for alliert mottak skal ikke hindre byutviklingen i Bodø, men søkes ivaretatt ved dialog mellom alle aktører. På Andøya har Forsvarsdepartementet ikke identifisert noen konflikter mellom Forsvarets behov og sivil næringsvirksomhet.

Artikkeltags