Mandag ble det satt punktum for debatten om omkamp mellom Evenes og Andøya. Som ventet ble representantforslaget fra småpartiene, som krevde en ny vurdering av nedleggelsen av Andøya flystasjon, nedstemt av Stortinget.

– Tid for å se fremover

– Jeg er fornøyd med at vi nå har fått en endelig avklaring rundt disse spørsmålene. Nå er det tid for å se fremover og bruke våre krefter og ressurser på utbyggingen av Evenes, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en epost til Fremover.

– Samtidig vil regjeringen støtte opp om Andøya-samfunnet i de prosjektene de skal i gang med, og den omstillingen de skal igjennom, legger han til.

Investeringer på 1,1 milliarder kroner

Mandag vedtok Stortinget også å bevilge 1,1 milliarder kroner som skal investeres i ulike tiltak på Evenes flystasjon. I proposisjonen, som ble presentert for Kongen i statsråd 6. april, ba regjeringen Stortinget om å godkjenne kostnadsrammen for tre nye eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekt på Evenes flystasjon.

Les også

Forsvarsministeren: – Det er en grunn til at vi valgte Evenes

 

Prosjektene skal sørge for fornyelse og forbedring av eksisterende infrastruktur – til tillegg til sikringstiltak på og rundt flystasjonen.

Nytt overvåkingssystem

Før Evenes flystasjon kan tas i operativ bruk, skal det investeres i vern og sikring av flystasjonen.

– Gjennomføring av luftoperasjoner i fred, krise og krig med nye moderne kapasiteter som F-35 og P-8 på Evenes flystasjon innebærer at eksisterende infrastruktur for vern og sikring må oppgraderes.

Inne på Evenes flystasjon skal det blant annet etableres et nytt og tidsriktig overvåkingssystem for å oppdage og verifisere eventuelle trusler mot basen.

Skal bygge ny hovedport

Hovedporten skal også oppgraderes for å sikre en effektiv kontroll av kjøretøy og personell som skal inn på flystasjonen. Den nye hovedporten skal bygges nord for dagens port, og med områder for parkering for kjøretøy som ikke skal inn på basen.

 

I tillegg skal det etableres et nytt vaktbygg, post- og varemottak samt avfallsstasjon,

Men det skal bygges mer. Det er blant annet behov for en ny høyspent kraftforsyning for å forsterke krafttilførselen til flystasjonen.

Det skal også legges strømforsyning fram til områdene som er avsatt til de nye maritime patruljeflyene – og til kampflyene som skal stå i NATO-beredskap. Videre skal det investeres i nye røranlegg for vann og avløp.

Klargjør for de maritime patruljeflyene

I prosjektet skal det også legges fjernvarmerør fra den nye energisentralen som skal bygges på flystasjonen.

Les også

Andøya står igjen som den store taperen

 

Blant andre prosjekter som ligger i investeringsrammen er data- og fiberkabler, samt veier til de nye områdene som skal tas i bruk for de maritime patruljeflyene sør-vest på basen.