Øvelsen Joint Reindeer er i full gang med rundt 5.200 soldater og tunge kjøretøy i Indre Troms, og mot grensen til Nordland.

Blant de stridende fra Norge deltar Telemark bataljon, Brigaden i Nord-Norge og Heimevernet. I tillegg deltar soldater fra både Nederland og USA i det som er den neste største militærøvelsen på norsk jord i år.

Besøkte styrkene

Vinterøvelsen Joint Reindeer foregår i området fra Evenes opp mot Bardufoss, mens høstens storøvelse Trident Juncture (ekstern lenke) vil foregå fra Trøndelag og sørover – i tillegg til i Sverige, Finland, Østersjøen og Island.

Tirsdag besøkte forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen styrkene der Telemark bataljon hadde inntatt stillinger i området rundt Øse.

Frosne soldater

Forsvarssjefen fikk en orientering om øvelsen fra ledelsen i Telemark bataljon, men fikk også tid til en prat med soldater fra US Marine Corps.

 

– Det er godt å komme seg ut fra kontoret i Oslo, erkjente forsvarssjefen, som i ni minusgrader og en kald østavind på Øse ga råd til frosne soldater fra US Marine Corps om hvordan holde kulden ute.

– Og det er alltid hyggelig å møte allierte på vintertrening i Norge.

Det er nå litt over to år siden forsvarssjefen la fram sitt militærfaglige råd i arbeidet til regjeringens langtidsplan for forsvarssektoren.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har tidligere uttrykt bekymring over at politikernes ambisjoner for Forsvaret ikke blir fulgt opp med friske penger.

Bruun-Hanssen sier til Fremover at han føler han er i mål i forhold til de målene han satte seg for 2017.

Kjemper for omkamp

– Vi er også i rute for de målene vi satte oss for 2018. Men det er utfordringer, erkjenner forsvarssjefen.

Av de strukturelle tiltakene som forsvarssjefen foreslo, og som regjeringen fulgte opp, kjemper fortsatt et mindretall av politikerne på Stortinget for en omkamp mellom Evenes og Andøya.

«Jeg er tilfreds med å være på Evenes med alt det som er av luftaktivitet i nord. Jeg trenger ikke mer enn en base i fredstid. Jeg har ikke råd til å drifte mer enn en basen fredstid».

Det uttalte forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen under sin årlige tale i Oslo Militære Samfund i januar i år, da han ble spurt om hva han egentlig mente om nedleggelsen av Andøya flystasjon.

Endrer ingenting

I sitt militærfaglige råd anbefalte forsvarssjefen Evenes som enebase for kampfly, og mindre maritime patruljefly kombinert med overvåkningsdroner.

At regjeringen endte med å kjøpe de større P8 Poseidon, endrer ikke på forsvarssjefens råd om enebase på Evenes.

 

– Nei. Det endrer ikke noe, sier Bruun-Hanssen.

Forsvarssjefen sier videre at Evenes er og har vært en viktig base for mottak av allierte forsterkninger i nord, og beskriver i tillegg Ofoten som et svært viktig område for mottak av allierte forsterkninger i en eventuell krise eller krig.

– Det er her, i Ofoten, at transportårene møtes, og det er her vi står på terskelen til Indre Troms.

Om mottakskapasiteten for allierte forsterkninger, med nedleggelsen av både Bodø og Andøya, sier Bruun-Hanssen:

– Vi har alltid hatt, og vil fortsatt ha, behov for sivile flyplasser for mottak av allierte forsterkninger.

Forsvarssjefen legger til at det i krise eller krig vil være svært begrenset – eller ingen – sivil aktivitet på flyplassene.