Forsvarssjefen trekker fra hofta, avfyrer en «kuvending» raskere enn sin egen skygge. Rådet om ikke å anskaffe stridsvogner til Hæren, har langt flere konsekvenser enn selve stridsvognanskaffelsen. Hæren er i omvæpnings-modus etter siste fagmilitære råd og vedtatte langtidsplan for Forsvaret avgitt i 2020. 2.bataljon på Skjold, mekaniseres sammen med de støtte avdelinger som inngår i denne bataljonsstridsgruppen. Hæren har 3 slike mekaniserte kampbataljons-systemer samlet i Brigade Nord, etableringen av den 4 er i støpeskjeen. Disse 4 vil besvare bestillingen fra NATO til Norge.

Når Forsvarssjefen 24 november, kringkaster i Dagens Næringsliv at han IKKE anbefaler anskaffelse av 70 -80 høyst nødvendige, moderne stridsvogner til Hæren, blir man bare målløs! Fsj mantra om åpenhet, har fått seg en alvorlig ripe i lakken. Verre er det at Fsj med dette varsler at Hærens mekaniserte struktur skal avvikles!

Sjef Hæren gikk til det skritt å sende mail til alle ansatte i Hæren, der han tok fagmilitært avstand fra Fsj innspill til Regjeringen. Likeså gikk sjef Forsvarets operative Hovedkvarter ut i media og tok avstand fra dette! Tar FSJ sine fagmlitære sjefer på alvor?

Det var betryggende at regjeringen avklarte samme kveld, at stridsvognanskaffelsen går sin gang. FMIN Gram satte skapet på rett plass. Politisk ledelse vil måtte bære ansvaret, dersom rådet fra FSj hadde blitt fulgt. Vi snakker om personellflukt i en Hær som allerede i dag står i store utfordringer. Vi snakker om flere år med omvæpning til en struktur som ikke er beskrevet av Fsj. Vi snakker om at vår siste Brigade, der Hærens systemkompetanse øves for å kunne være i inngrep med alliert støtte – ville bli desimert.

At FSJ etter at Hæren ble ranet for dedikert helikopterstøtte i 2019, selger inn at Hæren skal tilgodeses med dedikert helikopterstøtte hvis stridsvognanskaffelsen termineres er en provokasjon. Hæren trenger stridsvogner, dedikerte helikopter samt langtrekkende missilsystemer. Takk til politisk ledelse!