Forrige uke ga forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og Regjeringen fire alternativer for fremtidens forsvar. Oppdraget ble gitt forsvarssjefen i april, og skal danne grunnlaget for Regjeringens forslag til ny langtidsplan for forsvarssektoren. Den nye langtidsplanen skal etter planen legges frem for Stortinget til våren.

Slipper krangel om baser

De ulike alternativene i forsvarssjefens fagmilitære råd svarer på ulike ambisjoner og for hvilken evne politikerne ønsker å gi Forsvaret til å løse oppdrag nasjonalt – og sammen med sine alliansepartnere i NATO.

Siden forsvarssjef Sigurd Frisvolds militærfaglige utredning i 2003, er det nå første gang at basestrukturen ikke foreslås endret i et råd fra forsvarssjefen. Haakon Bruun-Hanssen vil bygge Forsvaret på den eksisterende basestrukturen, og vil øke volumet og reaksjonsevnen på det eksisterende.

Sprik på 12 milliarder kroner

Fram til 2024 har alle de fire alternativene samme kostnadsutvikling med en opptrapping av forsvarsbudsjettet fra 2020 med tre milliarder kroner i 2021, seks milliarder kroner i i 2022, ni milliarder kroner i 2023, og med 12 milliarder til totalt 73 milliarder kroner til Forsvaret i 2024.

Les også:

Det er først fra 2024 at valgene vil få ulike økonomiske konsekvenser – basert på de fire modellene fra forsvarssjefen. I 2026 vil forskjellen på det rimeligste og det dyreste alternativet være på rundt 12 milliarder kroner.

Klar anbefaling

I sitt råd beskriver forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen hvilke oppgaver de ulike alternativene løser. De ulike kapasitetene, eksempelvis antall fartøyer, stridsvogner, fly, helikoptre og soldater, er tilpasset oppdragene som de ulike alternativene er ment å skulle løse.

Forsvarssjefen er tydelig på at det kun er det dyreste alternativet som vil oppfylle Norges forpliktelser overfor NATO, samt gjøre Forsvaret i stand til å forsvare egen teig.

– Ment å være en helhet

– Hvor stor frihet gir du politikerne til å plukke elementer mellom de ulike alternativene?

– Det har jeg prøvd å være tydelig overfor statsråden. Alternativene er ment å være en helhet som svarer til et spesifikt operativt ambisjonsnivå, sier Bruun-Hanssen til Fremover.

De ulike ambisjonsnivåene forklarer forsvarssjefen fra det å tilfredstille våre egne forsvarsplaner til å kunne bidra sammen med NATO og å bidra til alliansens nye kapabilitetsnivå.

Nord og sør

Med at basestrukturen ligger fast, slipper politikerne nye lokaliseringskamper når den nye langtidsplanen for forsvarssektoren skal diskuteres og vedtas.

Les også: Russisk megaøvelse på Norges dørstokk

Politisk kan det likevel bli fristende å plusse på kapasiteter for å styrke tilstedeværelsen i ulike geografiske områder. Det kan også bli en kamp mellom nord og sør.

Advarer mot en militærmakt i løsvekt

– Du kan sikkert diskutere noe i de ulike alternativene, men kjernen i hvert alternativ ønsker jeg at blir bevart, svarer Bruun-Hanssen på spørsmålet om hvor stor frihet politikerne har til å plukke fra de fire alternativene, for å sy sammen et politisk femte alternativ.

– Velger man mellom alternativene, risikerer man å få en militærmakt i løsvekt som ikke løser de oppgavene som alternativene er ment å løse.

– Alternativene er satt opp med kapasiteter for å kunne løse spesifikt oppgaver, legger han til.

Vil bygge et troverdig forsvar

Forsvarsminister Frank Bakke-Jenssen mener rådet fra forsvarssjefen er et godt råd.

– Men er en økning på 25 milliarder kroner i forsvarsbudsjettet i 2028 realistisk?


– Nå er dette rådet et kunnskapsgrunnlag som Regjeringen skal bruke når vi skal lage en ny langtidsplan. Det aller viktigste da er å lage en plan for et troverdig nasjonalt forsvar, og en plan som som svarer på de forpliktelsene vi har overfor våre allierte i den sikkerhetssituasjonen vi har nå – og i tiden fremover.

– Det er utfordrende å bygge et forsvar, og dette rådet tar opp i seg at vi skal forsvare Norge med alle kapasitetene vi har, svarer forsvarsministeren.

Last ned forsvarssjefens fagmilitære råd her (ekstern lenke).