Ifølge nettstedet Lommelegen får man «dårligere koordinasjonsevne og lengre reaksjonstid» når alkoholpromillen i blodet når 0,8. Likevel, fører man en båt med denne promillen er man akkurat på linje med dagens lovverk. Promillegrensen for å kjøre bil er på 0,2. Kristelig folkeparti (KrF) ønsket å senke promillegrensen også til sjøs til dette nivået.

Det var fire KrF-representanter som fremmet et forslag om dette. Stortinget sa tirsdag nei til det.

– Uforståelig

Avvisingen av forslaget får organisasjonen Ma – Rusfri Trafikk til å reagere.

– Det er helt uforståelig at promillegrensen for fritidsbåtførere ikke senkes fra 0,8 til 0,2. Skal dødstallene ned, må også promillegrensen ned, kommer det fra generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen via en pressemelding.

Transport- og kommunikasjonskomiteen begrunner det uforandrede lovverket med at det er først når promillenivået overstiger 0,8 at virkelige farer kan oppstå. Manglende ressurser til å kontrollere at lovverket respekteres ble også lagt til grunn.

23 omkom

– Jeg kan ikke tro at politikerne virkelig mener at det er akseptabelt å føre en båt med en promille oppunder 0,8. Man kan ikke ta hensyn til dagens ressurssituasjon når man skal endre eller lage lover og regler, hvordan skulle da samfunnsutviklingen bli? Det som er viktig er at vi får et godt regelverk for å forhindre fatale båtulykker, sier Kristoffersen.

Ma – Rusfri Trafikk påpeker at et sted mellom 24 og 33 prosent av dødsulykkene med fritidsbåt kan relateres til rusbruk. I 2018 omkom 23 personer under bruk av fritidsbåter i norske farvann.