I februar ga Luftfartstilsynet grønt lys til Forsvarsbygg for flytting av den planlagte hangaren på Evenes. Det skjedde etter at Avinor først hadde anbefalt en plassering hangaren – for deretter å kreve den flyttet.

Årsaken var frykt for at hangaren, under spesielle vindretninger og -styrker, kunne gi turbulens over sørenden på rullebanen.

Totalsum: 598 millioner kroner

Nå viser beregninger at selve flyttingen av hangaren vil komme på 393 millioner kroner. I tillegg vil det komme kostnader som følge av nye løsninger for å samle opp avisingsveske fra flyene. Totalt vil flyttingen av hangaren for de nye patruljeflyene komme på 598 millioner kroner, ifølge beregninger fra Forsvarsdepartementet.

I pressemeldingen fra Regjeringen kommer det fram at til tross for de økte kostnadene så vil rammen for utbyggingen av Evenes flystasjon på 5,08 milliarder 2020-kroner ikke bli overskredet.

Midlertidig løsning

På grunn av protestene fra Avinor på de opprinnelige planene for hangaren på Evenes blir også utbyggingen forsinket.

Til Fremover har Forsvarsbygg tidligere antydet en forsinkelse på inntil ett år. Som følge av dette kan det bli nødvendig å bygge en midlertidig hangarløsning for ett eller flere av de nye flyene. Den er tenkt plassert ved Forsvarets Hangar 4 på Evenes, rett sør den sivile terminalen på Evenes.

Hva dette vil koste er imidlertid uklart.

Les også:

Sparer milliarder

Til Fremover sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at han er forberedt på protester på behov for økte midler til byggingen av ny hangar på Evenes. Protestene tror han vil komme fra miljøer som siden beslutningen i 2016, fortsatt kjemper mot at de maritime patruljeflyene skal flyttes fra Andøya til Evenes.

– Vil ikke besparelsene med å flytte fra Andøya til Evenes forsvinne når du nå ber om mer penger?

– Nei. Besparelsene med å flytte fra Andøya til Evenes vil over år spare Forsvaret for flere milliarder kroner i drift. Dette er snakk om en engangskostnad, og i sum vil ikke utbyggingen av Evenes bli dyrere enn først forutsatt, sier Bakke-Jensen.

Han legger til:

– Det er ikke uvanlig med ekstra kostnader for slike prosjekter. Det som er uvanlig i dette tilfellet, er at prosjektet følges med argusøyne fra dem som fortsatt kjemper mot at flyene skal flyttes til Evenes.

Nye investeringer på Ørland

I investeringsproposisjonen som regjeringen har lagt fram for Stortinget ligger det også behov for investeringer på Ørland flystasjon. Her ber Regjeringen Stortinget om penger til utbedring og modernisering av rullebanen.

– Det er snakk om nødvendig vedlikehold av rullebanen på Ørland – i tillegg til at vi ber om midler til en nødrullebane, forklarer Frank Bakke-Jensen.

Les også:

Les også: