Ragnar BøIfot

Potent visitt

Publisert

FOTOGRAFIET:Da kampflyet F-35 landet på Evenes onsdag – for aller første gang – sa stabssjefen i Luftforsvaret brigader Aage Longva, følgende, med et smil om munnen: – Det har blitt hevdet at F-35 ikke kan lande på Evenes. Det er faktisk mulig.

Når flystasjonen er fullt operativ blir det arbeidsplassen for rundt 1.000 mennesker, soldater, befal og sivilt ansatte. Besøket fra Ørland flystasjon markerte starten på en ny tid for både Forsvaret, og for innbyggere og næringsliv i regionen.

Artikkeltags