Mener Nord-Norge bør bli skatteparadis

Nord-Norge opplever en befolkningsflukt man ikke har sett på 20 år.

– Fullstendig krise, sa fylkesråd, Tomas Norvoll, til NRK.

Redaktør i nettavisen High North News, Arne Holm, mener det må gjøre drastiske grep for å stoppe befolkningsnedgangen i Nord-Norge. Et av disse grepene er å innføre betydelig mindre skatt i nord, skriver han i en kronikk.

Innbyggere i Finnmark og Nord-Troms betaler allerede mindre skatt gjennom å være en del av såkalte tiltaksonen. Holm mener det må større grep til.

– Tiltakssonen er puslete. Den omfatter ikke kraftsentraene Bodø og Tromsø som kan dra folk til Nord-Norge hvis man innførte skatteendringer. Jeg vil ha en diskusjon om vi skal fjerne hele statsskatten. Gjøre det ordentlig, sier Holm.

Trafikkontroll i Narvik

Utrykningspolitiet kontrollerte 80 kjøretøy i Narvik formiddag, med fokus på rus og tungbil. Ingen straffereaksjoner, melder politiet på Twitter.

Norske ungdommer beveger seg ikke nok

Over 80 prosent av norske ungdommer mellom 11 og 17 år er ikke i nok fysisk aktivitet, viser globale studier gjort av Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Nå er det nødvendig med hastetiltak for å øke den fysiske aktiviteten, særlig for å fremme og for å beholde jenters deltakelse, sier forsker Dr. Regina Guthold i WHO.

Les mer her.

Bil i grøfta

Politiet i Troms fikk først melding om to biler i grøfta på Borkenes i Kvæfjord.

Da de ankom stedet var det en bil i grøfta. Fører hadde ikke gyldig førerkort og bilen var ikkes kodd etter forholdene, melder politiet på Twitter.

Gjenvalgte hele styret

BHG Invest AS har gjenvalgt hele styret. Styrets leder er Ben Gerhard Hansen. Styremedlem er Lisbeth Edvardsen.

Endringen ble registrert i Foretaksregisteret 19. november. Forrige gang det var valg til styret var i november 2013.

Selskapet ble registrert i Foretaksregisteret 24. januar 2006. De driver med investering i andre selskaper med økonomiske formål, samt kjøp og salg av kapitalgjenstander.

Regnskapstallene for selskapet viste at de i 2018 hadde 8,760 millioner kroner i driftsinntekter og et årsresultat på 375.000 kroner.

Selskapet er 100 prosent eid av Ben Gerhard Hansen.

Over ti tonn pukkellaks fisket i år

For første gang har fisket av den uønskede arten pukkellaks blitt rapportert. I den ordinære sesongen ble det fisket 10,5 tonn av den. Det viser tall som Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram fredag.

9,6 tonn ble fisket i Finnmark og 0,6 tonn i Troms. Samtidig er det rapportert fangst av pukkellaks så langt sør som i Rogaland.

Pukkellaks er en stillehavslaks som ble sett ut på Kolahalvøya fra 1956 til 1998. Den spredte seg først til de nordlige elvene i Norge, og det er nå påvist selvreproduserende bestander. Arten er ikke ønsket i Norge.

(©NTB)

Kontroll av tyngre kjøretøy: To sjåfører måtte umiddelbart stoppe kjøreturen

Politiet meldte like før midnatt, natt til fredag, at utrykningspolitiet og Statens vegvesen har gjennomført kontroll av tyngre kjøretøy ved Sætran i Ballangen.

Politiet sjekket 22 sjåfører opp mot rus og dokumenter, og hadde ingen reaksjoner. Statens vegvesen anmelder imidlertid en sjåfør for brudd på kjøre- og hviletid. Ett kjøretøy fikk også kjøreforbud grunnet teknisk feil, skriver politiet i Nordland på Twitter.