16.11. er likelønnsdagen. Den markerer at kvinner i teorien jobber gratis ut resten av året.

Kvinner tjener i snitt ca. 87 kroner for hver hundrelapp menn tjener. Dette lønnsgapet er redusert med kun fire kroner siden tusenårsskiftet. Sammenligner man lønna til kvinner og menn med høyere utdanning blir forskjellene enda større.

Selv om lønnsforskjellene mellom kvinner og menn minker, går det langsomt. CORE – Senter for likestillingsforskning leverte i år rapporten som viser at det vil ta minst 50 år før i har full likelønn. Vi har ikke tid, eller råd, til å vente. Hvorfor er det da så få som kjemper for likelønn?

Det er ledere og arbeidsgivere som har ansvaret. Likevel kan vi ikke lene oss tilbake og vente på bedre tider. Du kan ta ansvar ved å snakke med din tillitsvalgte på jobb.

Skal vi hindre at likestillingen tar 50 år må vi jobbe nå. Det gjør du ved å markere likelønnsdagen. Snakk med venner, kollega og familien om likelønn. Marker dagen på sosiale medier. Det viktigste er at vi styrker laget som kjemper mot lønnsforskjeller.

Meld deg inn i en fagforening eller verv en kollega dersom du allerede er medlem. Slik står vi opp for trygghet.