Fra leilighet til enebolig

Av

I Nordland bor 64 prosent av husholdningene i enebolig. Å flytte fra leilighet til eget hus ga Mihrican Uysal både mer plass til familien og rom for interiørinteressen.