Stortingsrepresentant Mona Nilsen er ikke i tvil om at spørsmålet om hvem som skal eie de viktige næringsarealene etter Framneslia flyplass vil løse seg på en veldig god måte for Narvik. Men sier at hun ikke liker at det tar så lang tid før en formell avklaring kommer.

– Jeg er jevnlig i kontakt med kommunaldepartementet, og kommunalministeren er godt kjent med hva jeg mener må skje videre i prosessen, sier Nilsen til Fremover.

Klar på kort varsel: Har bedt om nytt møte med ny minister

– Tidsbruken gjør meg urolig

Arbeiderpartiet-representanten fra Narvik forteller at hun nå bidrar med å få på plass det møtet med kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik som ordfører Rune Edvardsen og fylkesrådsleder Tomas Norvoll har bedt om.

Mona Nilsen sier at hun mener at det er viktig at de to selv får forklare for ministeren hvorfor det haster med å få en avklaring og hva risikoen er med at det tar for lang tid. Det handler om store verdier og mange arbeidsplasser.

– Vi snakker jo om den største norske industrisatsingen i nyere tid, men kort tid etter at den ble lansert ble det altså sådd tvil om fremtiden til en av de mest sentrale tomtene for denne satsingen.

– Siden før jul har alle ventet på en avklaring. Denne har hele tiden tilsynelatende ligget like rundt hjørnet. Nå blir det juni, og vi er fortsatt like langt. Tidsbruken gjør meg urolig, sier hun.

Må gi nødvendig tempo

Mona Nilsen presiserer at uroen ikke dreier seg om regjeringens ambisjoner og intensjoner.

– Jeg er ikke tvil om at kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik akkurat som forgjengeren Bjørn Arild Gram vil ha denne satsingen til Narvik og ønsker å legge til rette for den. Det betyr at det vil bli en løsning slik som Narvik kommune ønsker – at kommunen får overta arealene.

– Det er fremdriften som er utfordringen. En uavklart situasjon tjener verken Aker, LKAB eller Narvik kommune.

– Derfor er det viktig at regjeringen snarest kommer på banen og forteller hvordan de vil løse saken. Blir det en løsning som må involvere oss på Stortinget risikerer vi å få det virkelig travelt. Det er snart sommerferie.

– Det er fortsatt mulig å få det til, men da må kommunaldepartementet bestemme seg for å gi denne saken det nødvendige tempoet, sier Mona Nilsen.

Hvem skal eie?

Situasjonen for arealene i Framneslia er at det er et uavklart spørsmål om staten kan selge den aktuelle tomten direkte til Narvik kommune, eller om det må gjennomføres et salg i det åpne markedet der alle som ønsker det kan by.

Det svenske statseide gruveselskapet LKAB ønsker det siste, blant annet for å kunne etablere kai og lager for jernsvamp på deler av området. Selskapet har også antydet muligheten for å legge annen industri hit.

Narvik kommune var inntil sist desember i dialog med statsbygg om et direktekjøp av arealene, blant annet for å legge til rette for en større industrietablering i regi av Aker Narvik.

Aker har erklært ambisjoner om å investere mer enn 50 milliarder kroner i industri i Narvik tilknyttet det grønne skiftet. Dette vil i tilfelle være den største norske industrisatsingen utenom olje og gass i nyere tid.

Høsten?

– Da Aker lanserte planene i fjor høst hadde de forventninger om å gjøre de første investeringsbeslutningene nå i løpet av første halvår.

– Får vi ikke avklart tomtespørsmålet snart, vil tiden løpe fra oss. Hva konsekvensene av det blir, vet vi ikke. Jeg ser uansett ingen grunn for departementet å vente noe mer nå. Og som sagt, om det innebærer å involvere stortinget, så har de det travelt.

– Alternativet er at det blir høst, og det tror jeg ingen ønsker, sier Mona Nilsen.