Vi nærmer oss jula.

Et av juleevangeliets sentrale budskap er «fred på jorden!»

For de av oss som støtter dette budskap, må det være tillatt å spørre: Hva har vi gjort for å virkeliggjøre dette?

Men også for nasjonen Norge -med bl.a. sin konstitusjonelle tilknytning til kristendommen (Grunnlovens § 2) -må det være tillatt å spørre: Har norske myndigheter -under pågående Ukraina-krig- bidratt til fred der?

Har Norges styrende tatt noe initiativ for å bringe krigen til opphør, og bidratt til fred ?

Bidrar penger, våpensendinger og soldatopplæring for ukrainsk krigføring til fred, eller flere drap, og krigsforlengelse?

Den norske utenriksminister uttalte nylig om våpensendingene - at dette er viktig for å «vinne krigen mot Russland!»

Dette uten å komme inn på hva dette vil innebære av tapte menneskeliv, og faren for menneskehetens utslettelse gjennom en kjernefysisk krig med Russland- verdens største militære atommakt!

Det vi så langt har sett av norske myndigheters «fredsinitiativ» er F-35 flyenes julestjerne-formasjons-flyvning. Disse krigsfly-spesialkonstruert for bruk av atomvåpen- skal liksom representere norske myndigheters forståelse av jule evangeliet!

Men hvor finner vi de som i denne situasjon står opp for fred og menneskenes rett til liv? En skulle tro at dette var et sentralt spørsmål for Den norske kirke -og øvrige menigheter. Men, så langt tier de, og er i praksis støttespillere til myndighetenes krigspolitikk.

Krigens meningsløshet -med uskyldige menneskers lidelser og død- ble for mange av oss på nytt virkeliggjort gjennom Netflixs-film versjonen av -Remarques berømte bok- «Intet nytt fra vestfronten.»

Det som her ble vist, var de tyske soldaters lidelser, men ikke de franske soldaters opprør i 1917 mot de meningsløse skyttergravs-myrderiene.. Den franske øverstkommanderende -general Petain-fikk stanset opprøret -etter å ha hengt 55 av de over 23000 «mytteristene» -slik at krigen kunne fortsette. Hans appell for krigsforlengelse var henvising til fransk «ære», og at et «udemokratisk» Tyskland ikke måtte vinne!

Ikke ukjent argumentasjon fra våre dagers «krigshauker!»

Da krigen i 1918 var over, hadde over 16 millioner mistet livet - av disse over 9 millioner soldater-stort sett unge gutter!

Korea-krigen: Nord -Korea mot Sør-Korea (1950-53), endte med våpenhvile langs 38-brededegrad- der krigen hadde startet- men etter tap av 2 - 3 millioner menneskeliv! Det har nå vært våpenhvile i snart 70 år-uten fredsavtale- men krig med meningsløse lidelser og tap av menneskeliv er unngått!

I nåværende situasjon synes en fredsavtale mellom Russland og Ukraina vanskelig å oppnå.

Selvsagt er det i denne- som andre kriger- ulike analyser og forståelser av krigens årsak/virkning og skylds-spørsmål- men også om tilsending av militært materiell til Ukraina- for krigs-seier, og «slagmarkens fred.»

Likevel bør det overordnede mål -for oss alle- være å få stanset krigens meningsløse lidelser og tap av menneskeliv. Dette kan oppnåes gjennom våpenhvile -som ikke bare vil gagne de krigførende- men også alle andre nasjoner som skades av krigens ringvirkninger.