Det opplyser Statens vegvesen i en pressemelding. Ferjesambandet Drag-Kjøpsvik stenger i elleve uker fra 1. april. Samme dag åpner imidlertid sambandet E6 Bognes-Skarberget.

Statens Vegvesen og entreprenøren PEAB AS er omtrent halvvegs i ombygging og utbygging av nye ferjeleier i Tysfjorden. For å få gjennomført helt nødvendig arbeid, må ett og ett av de to ferjesambandene i perioder stenge, skriver vegvesenet i pressemeldingen.

Når bare ett ferjesamband er åpent betjenes det imidlertid med to ferjer.

Det er satt opp skyssbåt for skoleelever og pendlere over Drag–Kjøpsvik så lenge sambandet er stengt.