I løpet av de neste to månedene vil 26.400 personer miste sine dagpenger, når dagpengene under koronapandemien opphører.

Dagpenger under korona er forlenget i flere omganger, men nå opphører forlengelsene.

Fra 1. april mister rundt 20.000 arbeidssøkere sine dagpenger, mens det i løpet av april og mai skjer det samme med ytterligere 6.000, opplyser Nav i en pressemelding.

Etter hvert som koronarestriksjonene har opphørt, har også mange permitterte kommet tilbake i jobb – enten helt eller delvis.

Av de 26.400 personene som nå mister dagpengene, er 10.600 permittert, mens 15.800 er det ikke.

– Det vil si at seks av ti som nå mister dagpengene, er vanlige arbeidssøkere, og de fleste av dem har verken en arbeidsgiver som de kan vende tilbake til, eller en tilknytning til arbeidslivet, sier statistikksjef i Nav, Ulf Andersen.

Normalt er det årlig rundt 12.000 arbeidssøkere som går ut hele dagpengeperioden sin.

Rødt foreslo å forlenge dagpengeordningen til ut juni, men fikk torsdag ingen støtte fra noen av partiene, med unntak av Pasientfokus sin ene representant.

– Det er veldig skuffende at de andre partiene ikke vil sikre korona-ledige en trygg vei tilbake til arbeidslivet. Tusenvis vil i tida fremover miste dagpengene sine, alternativet for dem blir sosialhjelp og fattigdom, sier Rødts Mimir Kristjansson.