Helårig båtrute!

Artikkelen er over 15 år gammel

«Nedlegging er motstrøms politikk»

DEL

Et nytt fylkesråd og et nytt fylkesting i Nordland stilles overfor det selvsagte kravet fra nordfylket:

Hurtigbåtruta Svolvær - Narvik må bli helårlig, seks dager i uka. Av hensyn til næringsliv, turisme og skoleungdom.

Fylkestinget får seg overlevert borti 5.000 underskrifter til støtte for kravet; fra Svolvær, Lødingen og Narvik. Samtidig har ordførerne i Ofoten og Vågan henvendt seg til fylkeskommunen – og blant annet har Vågan Arbeiderparti gjort likedan.

Hurtigbåt-saken ble en trasig affære fylkespolitisk i vår.

Årets fem først måneder var ruta nedlagt, etter at den har vært i drift siden 1922!

2. juni var den i gang igjen, takket være god innsats fra flere:

Vågan kommune, Narvik kommune og utviklingsselskapet Futurum tok affære, og de fikk etterhvert næringsliv, fylke og kommuner med seg på laget.

Båten gikk seks dager i uka fram til 1. oktober. Nå går båten i helgene, men det er ikke penger mer enn ut året til formålet.

Det er vanskelig å se for seg at lokalsamfunnene for lang tid fremover kan besørge en slik nødvendig infrastruktur på dugnadsinnsats – og som et spleiselag med flere inkludert fylket involvert.

Samferdsel hører til fylkeskommunens oppgaver, og hurtigbåtruta er en hoved-transportkorridor i Nordre Nordland.

Heller ikke fylkeskommunen har spesielt god økonomi, men det er direkte feilprioritering å la det gå ut over en primæroppgave som denne.

Lofotens Fastlandsforbindelse er ikke ferdig før tidligst i 2007. Inntil da tar det 7-8 timer å komme seg fra Svolvær til Narvik – eller motsatt.

En slik kommunikasjon, eller manglende sådan, står sterkt i motstrid til næringslivets behov og ikke minst til reiselivsnæringens utviklingsmulighet.

Det er også derfor Statens Nærings- og Distriktsfond (SND) har stilt seg undrende til ei nedlegging av ruta.

Hålogaland er dessuten på vei til å bli en stadig mer homogen, ensartet, region. Offentlig virksomhet organiserer seg i samsvar med dette distriktet, og privat næringsliv går i samme retning.

Nedlegging av ei hurtigbåtrute som blir trafikkert av stadig flere, og representerer et potensial, er derfor en motstrøms politikk.

Fylkestinget og fylkesrådet er valgt til å gjøre det motsatte. De skal fremme utvikling, fremme næringsvekst og legge til rette for at mulighetene utnyttes maksimalt.

Da må de ikke la hurtigbåtruta dø.

Da må de ikke forhindre en kommunikasjon av de sjeldne; som både er effektiv og i seg selv en turistmagnet.

Artikkeltags