Norge plikter å gjøre alt som står i et samfunns makt for å forhindre at det skjer igjen. Derfor må vi orke å minnehverandre om det grusomme, om terrorens ofre, om "enda mer demokrati"og "enda mer humanitet", om menneskeverd og fred.

Vi må aldri glemme.

Terroristen sa han handlet ut fra høyreekstrem, fascistisk ideologi. Han viste til et manifest han hadde lagt på internett.

Flere overlevende fra Utøya etterlyser oppgjør med terroristens tankegods. Det oppgjøret bør alle politiske partier, og pressen, ta et enda større ansvar for. Det skylder vi terrorens ofre - og oss selv.

I Fremover var det ingen påminning om 22. juli for 9 år siden.Det forundret meg.