Administrerende direktør og sjefredaktør Christian Senning Andersen i Fremover sier endringen i markedet tvinger avisen til å gjøre grep.

– Nå prøver vi å balansere mellom tiltak samtidig som vi skal betjene kundene våre.

Jobber redusert

Det er tre av de ansatte i markedsavdelingen som nå er delvis permitterte. Fra etter arbeidsdagens slutt fredag vil dermed de ansatte i markedsavdelingen være i 40 prosent permisjon.

– Alle er på jobb men med reduserte dager, forklarer Andersen.

– Vi er den siste avisen i Amedia region nord som nå permitterer ansatte i markedsavdelingen. Vi har holdt igjen til det siste, men ser ingen andre muligheter.

Har ett fokus

Christian Senning Andersen legger til at situasjonen vider skal vurderes fra dag til dag.

– Ser vi det minste tegn til at markedet snur, vil vi reversere permitteringene.

– Hvordan var reaksjonen fra de ansatte?

– Jeg ble oppriktig rørt. Da frustrasjonen hadde gitt seg var det ett fokus: Hvordan de skulle løse situasjonen på best mulig måte for kundene – og på en slik måte at avisen heller ikke taper penger.

Ingen kan fredes

Andersen sier det er et lite paradoks at markedsavdelingen opplever svikt i en tid da Fremover leses av flere enn noen gang.

– Går det lang tid før du også må permittere journalistene?

– Vi gjør disse tiltakene for å skjerme redaksjonen mest mulig. Det er journalistikken vi skal finansiere. Når det er sagt: Vi har allerede gjort noen grep i redaksjonen. Kostnader er kuttet, slik vi har gjort både i administrasjonen og i markedsavdelingen. Vi har også stanset all bruk av frilansere.

Andersen understreket imidlertid at situasjonen både for Fremover og for det øvrige næringslivet, gjør at ingenting kan fredes i tiden fremover.