Posten har sluttet å distribuere aviser på lørdagene.

Noen av Fremovers abonnenter vil bli berørt.

Mesteparten av abonnentene vil likevel få lørdagsutgaven av papiravisen som før.

Rundt 150 Fremover-abonnenter i distriktet vil ikke få lørdagsutgaven levert til sin privatadresse. De vil få lørdagsavisen sin etterlevert mandag, sammen med mandagsutgaven.

– Situasjonen er sterkt beklagelig. Det jobbes hardt med å finne løsninger, men vi har ennå ikke full oversikt, sier sjefredaktør og adm.dir. Christian Senning Andersen i Fremover.

Postens plikt er fjernet

I tillegg til de berørte abonnentene som har fått lørdagsutgavene levert til sine privatadresser, kommer rundt 180 abonnenter som henter lørdagsavisene sine i postboks.

Postens plikt til å omdele post på lørdager er fjernet.

Stortinget og Samferdselsdepartementet har bevilget 120 millioner kroner for å sikre at avisene skulle komme ut også på lørdager. Det Ålesund-baserte selskapet Kvikkas har nå overtatt distribusjonen av over 100 aviser i hele landet.

Til sammen er det 160.000 eksemplarer selskapet har ansvaret for å få ut hver lørdag.

Kvikkas dekker imidlertid ikke hele landet slik Posten gjorde.

Dermed er det hull i den nye distribusjonen.

Digital tilgang

Fremover har abonnenter som bor på adresser som ikke dekkes av verken Kvikkas, Helt Hjem Mediapost – distribusjonsselskapet Amedia eier en del av – eller vår egen distribusjon.

Det store flertallet av Fremover-abonnentene vil altså få avisen på lørdager som vanlig.

Alle Fremovers papiravis-abonnenter har tilgang på til alle Fremovers digitale tjenester på nett – både pluss-artikler på www.fremover.no og eAvis – den digitale utgaven av papiravisen.