Fremovers nyhetstudio 20. mai 2020

DEL

En mistet førerkortet og flere fikk bot

Utrykningspolitiet, UP, har hatt fartskontroll i Tjeldsund. Kontrollen var i en 60-sone på E10 ved Kongsvik. . En bilfører mistet førerkortet etter å ha blitt målt til 110 kilometer i timen. I tillegg fikk i at 18 førere fikk forenklede forelegg for høy fart.

Pollensesongen i gang

Pollensesongen er i gang, også i Nordland, Troms og Finnmark. Astma- og allergiforbundet sitt pollenvarsel viser beskjeden spredning av Salix 21. mai. Planteslekten Salix har i alt ca. 300 arter, blant annet selje.

Betydelig snøskredfare torsdag og fredag

Det melder betydelig snøskredfare i Ofoten, Indre-Troms, Sør-Troms. Lofoten og Vesterålen og Salten torsdag og fredag.

For Ofoten, Indre-Troms, Sør-Troms torsdag skriver de: Unngå soleksponert bratt terreng. Det er fare for naturlig utløste skred. Det finnes lokalt et vedvarende svakt lag som kan gi store skred i fokksnøen.

For fredag gjelder i tillegg: Det er stor fare for naturlige utløste skred på grunn av økende temperaturer til fjells.

Vogntoget fikk ikke kjøre videre

Statens vegvesen hadde onsdag tungbilkontroll på E8 Lullesletta i Skibotndalen. 25 tunge kjøretøy ble kontrollert.

En transport med fisk fikk bruksforbud. Årsaken er stor avrenninga av fiske/blodvann fra lasten. Tiltak måtte iverksettes før videre kjøring kunne tillates.

En transportør fikk bruksforbud. Årsaken var et at et tau/streng montert på utløser til svingskive. Dette er ifølge vegvesenet trafikkfarlig, og kan forårsake utilsiktet utløser av svingskiven om tau/streng kommer i kontakt med hjul under kjøring. Fører fikk skriftlig advarsel, og utstyr måtte fjernes før videre kjøring. Hvis dette gjentar seg, blir forholdet anmeldt.

En fører av vogntog fikk 4.000 kroner i gebyr for å ha kjørt med dekk under lovlig minimum på 1,6 mm.

Det ble også stanset personbiler med mangler på hovedlysene. De må vise på kontroll at feilen er rettet. Fire fikk også gebyr på 500 kroner fordi de ikke hadde med pålagte dokumenter under kjøreturen.

Fergen går som normalt

Fergesambandet på riksvei 85 mellom Bognes og Lødingen hadde deler av onsdag redusert kapasitet på grunn av tekniske problemer, melder Statens vegvesen. Ferge B var innstilt.

Klokken 18.20 melder Statens vegvesen nå går som normalt etter oppsatte ruter. Forsinkelser på opptil 1,5 timer må påregnes.

Kommer ikke til å øke prisene på fergene i sommer

Nordland fylkeskommune varslet opprinnelig at de skulle øke fergeprisene med opp mot 20 prosent i sommer. Onsdag ble det kjent at dette ikke skjer, på grunn av koronakrisen.

– Vi står i en spesiell situasjon i Nordland og Norge for øvrig som følge av korona. Dette går spesielt utover næringsliv og reiseliv, som er i en prekær situasjon. Vi ønsker å være en hjelper for disse næringene og har derfor vedtatt å ikke innføre sommertakst på fergene i 2020, sier fylkesråd for samferdsel i Nordland, Bent-Joachim Bentzen (SP) til NRK.

Det at de ikke øker prisene i sommer medfører at fylket taper 10 millioner kroner. Penger som må hentes andre steder.

Den kinesiske staten blir storeier i Norwegian

Selskapet BOC Aviation Limited vil eie 12,67 prosent av aksjene i flyselskapet Norwegian etter kriseemisjonen. Selskapet er eid av den kinesiske staten.

BOC Aviation er gjennom en lang rekke selskaper eid av den kinesiske regjeringen, opplyser Norwegian i en børsmelding.

Det er gjennom konvertering av leasingavtaler til nesten 390 millioner aksjer i Norwegian at BOC Aviation overtar 12,67 prosent av aksjene i det norske flyselskapet. Verken selskapet eller noen av dets datterselskaper har eid aksjer i Norwegian tidligere, men har hatt avtaler om leasing av fly.

Transaksjonene skjer i forbindelse med Norwegian innsats for å øke egenkapitalgraden tilstrekkelig til å innfri den norske regjeringens krav for å gi lånegarantier på 3 milliarder kroner. Norwegian kunngjorde onsdag morgen at kravene var innfridd.

«BOC Aviation er et selskap kontrollert av Sky Splendor Limited, som igjen er kontrollert av Bank of China Group Investment Limited, som igjen er kontrollert av Bank of China Limited, som igjen er kontrollert av Central Huijin Investment Ltd, som igjen er kontrollert av China Investment Corporation som er eid av Folkerepublikken Kina», utdyper Norwegian i børsmeldingen.

NTB

Nav betaler ikke permitterte arbeidstakere

Stortinget vedtok i midten av mars at arbeidstakere skulle være sikret tilnærmet full lønn i 20 arbeidsdager etter at de ble permittert. Men Nav betaler ikke.

– Nav skylder svært mange ­personer penger. Det er veldig vondt å tenke på, sier beredskapsleder Yngvar Åsholt i Nav til Bergens Tidende.

Til sammen skylder Nav permitterte arbeidstakere en månedslønn. Åsholt håper de skal få i stand en utbetalingsordning for de 384.000 permitterte i første halvdel av juni.

Det er satt av 8,7 milliarder kroner for å finansiere den statlige delen av permisjonstidsutbetalinger fram til og med oktober i år, der staten skal dekke lønn i 18 av 20 arbeidsdager for dem som er permittert.

Nav har altså ennå ikke fått på plass utbetalingsordningen og anbefaler to alternative løsninger for dem som ikke har oppsparte midler å tære på: Søk om forskudd på dagpenger eller be om sosialstøtte.

(©NTB)

Artikkeltags