Gå til sidens hovedinnhold

Fremovers samfunnsoppdrag – og hvordan de sviktet i havnedirektørsaken

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fremover som vår lokalavis har en sentral rolle for åpenhet og innsyn i viktige samfunnsprosesser som angår oss alle. Som lokalavis har de et viktig oppdrag og rolle med å være en meningsbærer og informasjonskanal i aktuelle saker. Det er også de som kan utfordre hvis prosesser er lukket uten at det er lov fordi det er krav om at det skal være mer åpenhet. Det er de som har ressurser og kan ta belastningen med dette, fordi det for andre ofte innebærer en stor belastning å påtale manglende åpenhet.

Hvordan har Fremover ivaretatt dette i saken om ansettelse av ny direktør i Narvik Havn? Narvik Havn er et stort offentlig foretak som er en del av Narvik kommune og forvalter store fellesskapsverdier. Alt som gjøres av selskapet er i utgangspunktet offentlig og hemmelighold er unntaket. Prosessen med ansettelse av ny direktør har pågått over lang tid og det er mange kandidater som har vært unntatt offentlighet på søkerlisten. Underveis i prosessen har Fremover flere ganger skrevet om antall søkere og navn på de som var offentlige. De har imidlertid ikke kommet med noen kritiske spørsmål rundt antallet søkere unntatt offentligheten eller utfordret dette på noen synlig måte. De kunne ha utfordret styreleder på begrunnelsen og hemmeligholdet, klaget til statsforvalteren om begrunnelsen for å holde søkere hemmelig ikke var god nok. Det har de ikke gjort selv om terskelen for å unndra navnene offentligheten er svært høy i slike stillinger. Dette fordi det er så viktig for tillit og åpen debatt om hvem som bør ansettes. De har i stedet dessverre langt på vei vært et mikrofonstativ i omtalen av ansettelsesprosessen.

I etterkant har det vært mye bråk om prosessen har gått riktig for seg, om rett kandidat har blitt valgt og om prosessen har vært mer hemmeligholdt enn det havnestyret hadde lov til. Dette viser at det var et stort behov for at Fremover burde vært mer aktiv i måten ansettelsessaken ble håndtert før den ble avsluttet. I stedet har de kun gjort denne jobben etter at ansettelse er gjort og prosessen er over.

Det har altså ikke vært noen form for kritisk journalistikk når det gjelder en stilling som avisen selv har omtalt som en av de viktigste i landsdelen før en beslutning er gjort. At Fremover mener at stillingen var svært viktig for lokalsamfunnet vises helt klart ved at de har skrevet gjentatte ganger om den langvarige prosessen, men da bare gjengitt opplysninger direkte fra foretaket. Her har altså Fremover sviktet totalt i en sak de mente var viktig når det gjelder søkelys på hemmelighold og krav om offentlighet i et selskap som ivaretar store fellesskapsverdier og er viktig for hele narviksamfunnet.

Det er viktig at Fremover tør og er forkjemper for åpenhet i prosesser før beslutninger som gjelder fellesskapet tas. Det er med på å skape gjennomsiktighet og tillit i lokalsamfunnet, noe Fremover dessverre ikke har klart å bidra med i denne saken. Når Fremover som en av de viktigste aktører for åpenhet i lokalsamfunnet ikke har gjort det så ødelegger det for innsyn i viktige prosesser, tillitten bygges ned og omdømme ødelegges. Det er derfor svært viktig at Fremover tar lærdom av sin manglende journalistikk og passive rolle i denne svært viktige saken slik at de ivaretar sitt samfunnsansvar på en helt annen måte i andre viktige saker.

Kommentarer til denne saken