Norge går fra 428 til 358 kommuner.

19 fylkeskommuner reduseres til rundt 10.

Nord-Norge vil bli delt i to eller blir en region.

Onsdag gikk startskuddet for gjennomføringen av kommune -og regionreformen. Det er altså enighet mellom Høyre, Frp og Venstre. KrF er med på deler av forslaget.

– Men dette er ikke sluttresultatet. Vi skal ha betydelig reduksjon i antall fylkeskommuner, og vi har brukt unntaksreglene der kommuner ikke har blitt enige, fastslo leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, Helge André Njåstad (Frp), under en pressekonferansen på Stortinget onsdag.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) sa også at det kan komme flere sammenslåinger framover.

Mye uklart i nord

Sanner tegnet et helt nytt regionkart basert på Stortingets vedtak om at landet skal deles inn i rundt 10 regioner.

For Nord-Norge er det fortsatt store uklarheter om hvordan dette skal se ut. Det som er klart at de tre nordnorske fylkene forsvinner. Vi blir stående med kun to eller det kan bli en region.

I januar ble det klart at forhandlingene om mellom Troms og Nordland strandet.

Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (Høyre) sier til an.no at fylkesrådslederne dermed la debatten død.

– Fylkesrådslederne i Nordland og Troms vet at Stortinget har bestemt at landet skal deles inn i rundt 10 regioner. Tvang ligger som føringer i stortingsvedtaket. Mange steder har man hatt gode diskusjoner, som i Hordaland, Agder og trønderfylkene. Men i Nord-Norge har man lagt debatten død. Da har man ikke tatt det ansvaret som de må ta, sier Ebbesen.

– Hvor tror du grensene i Nord-Norge vil gå?

– Det er flere muligheter. Jeg får ulike innspill hele tiden. Skal Bindal gå sørover, skal Ofoten gå nordover, skal Finnmark og Nord-Troms slås sammen? Jeg skal ikke spå utfallet her, men denne debatten må vi ta og fylkesrådene må komme på banen, sier Ebbesen.

Hennes partikollega på Stortinget, Odd Henriksen (H) fra Fauske, sier det samme.

– Alt tyder på at Nord-Norge deles i to. Det er nå toget går for hvor grensene skal gå. Det går utrolig mange rykter, jeg velger å ikke forholde meg til det foreløpig. Men Stortinget har levert sin bestilling og da må regjeringen levere. Jeg tar til etterretning at fylkene i nord ikke har kommer med innspill ut fra den bestillingen Stortinget har gjort, sier han.

- Dersom Stortinget vedtar dette, så må vi sette oss ned for å finne en modell i nord. Men denne vil jo ha svært liten forankring i folket, sier fylkesordfører i Finnmark Runar Sjåstad, fylkesrådsleder Cecilie Myrseth i Troms og fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland i en pressemelding.

Alle tre har flere spørsmål i forbindelse med regionreformen.

- Hvorfor vil de fire partiene ha endringer i Nord-Norge når Møre og Romsdal og Rogaland skal bestå. De klarer jo ikke engang selv å si hva de mener med Nord-Norge, sier Myrseth og understreker:

- På tross av at vi har ulik inngang til denne reformen er dette et useriøst forslag.

En region?

Ifølge Aftenposten har Høyre hatt et ønske om at de tre nordligste fylkenes slås sammen til en region. Mens de tre andre partiene, Frp, V og KrF er imot en todeling: At Finnmark får stå alene, mens Nordland og Troms slås sammen.

Avisen skriver også at regjeringen vil sette i gang en prosess der det brukes litt tid på å finne en inndeling i én eller to regioner – enten Nordland/Troms og Finnmark, eller alle tre fylkene sammen til én region.

Mye uklart

Jan Tore Sanner sa ingenting om inndelingen av Nord-Norge under på pressekonferansen onsdag morgen. Han var mest opptatt av kommunereformen.

– Behovet for kommunereformen vært diskutert i Norge i mer enn 20 år. Mange ser behovet for sterkere fagmiljøer slik at folk kan få et likeverdig tilbud i hele landet der de bor. Ingen reformer i Norge er mer diskutert og mer utredet enn kommunereformen. Vi må ha sterkere velferdskommuner slik at folk får bedre tjenester der de bor. I 2014 inviterte jeg alle landets kommuner bli med på kommunereformen. I dag er det neste 100 kommuner som har gjensidige avtaler. Lokalpolitikerne ser at det er behov for sterkere velferdskommuner for å gi innbyggerne bedre tjenester der de bor, sa han.

Fylkesmennene har også foretatt en faglig vurdering som gir regjeringen faglige grunnlag for de beslutninger som settes, sa Sanner.

– Stortingsflertallet har brukt unntaksmulighetene, de vedtak som kommer betyr at det er slik det blir. Mange prosesser pågår og vi vil se flere sammenslåinger i årene som kommer. Denne avtalen gis forutsigbarhet i kommunene. Det betyr mye for meg, sa han.

Flytter oppgaver

Det er klart at en rekke oppgaver flyttes fra statlige nivå til de nye regionene og kommunene.

– Vi flytte en rekke områder. Vi styrker første og fremst kommunenivået, men også regionnivået. Et ekspertutvalg skal se på dette, Helge André Njåstad (Frp).

Det ble antydet at en rekke området innen samferdsel og helse kan bli flyttet. Men dette skal altså først utredes.