Næringslivets hovedorganisasjon(Nordland) har levert sin høringsuttalelse til Nordland fylkeskommune i forbindelse med at fylket nå skal utarbeide sine første anbud på flyruter i Nordland for neste periode. Tiltaket er viktig fordi fylket skal overta denne viktige virksomheten som staten (samferdselsdepartementet) hittil har utført. Fylket skal nå utarbeide anbudene og forslag til hvilken ruteforbindelser av disse som skal bli såkalte Fot-ruter. det vil si flyruter med offentlig tilskudd. Høringsuttalelsen omfatter blant annet «fly-trikk» mellom Evenes-Bodø.

Fremtidig behov

Det ligger nok i kortene at forsvaret vil ha behov for det tekniske personalet i Bodø og Andenes til Evenes. Virksomheten på disse stasjonene vil bli avviklet, men den flytekniske kompetansen har de sterkt behov for. Personalet fra Bodø og Andenes har den nødvendige kompetanse. Uten disse vil det ta tid å bygge opp Evenes med fast bosetning av nytt mannskap med familie og krav.

Hva vil dette medføre av nødvendig pendling fordi Evenes flystasjon skal være og bli hovedstasjon for Nord-Norge?

Pendling

Dersom denne pendletrafikken skal baseres på det kommende ordinære flyrutetilbudet vil det kunne skape kapasitetsproblemer for andre reisende.

Luftforsvaret har per i dag ikke noen egne fly å sette inn for å dekke et slikt behov. Alternativet blir derfor å benytte seg av det selskapet som får konsesjon på forbindelsen fra Bodø og Andenes, og ikke på de avganger som det øvrige reisebehovet vil være avhengig av.

Organisasjonen forslår også at fylket sørger for et opplegg som muliggjør bedre flyforbindelser mellom de store bysentrene i fylket.

Her vil undertegnede minne Nordland fylke på sin tidligere uttalelse om at Narvik kommunes vedtak om å legge ned Narvik lufthavn var en feil beslutning, og Narvik som er den tredje største byen i fylket må derfor komme i samme gruppe som Bodø og Mo som har sine flyplasser.

Derfor må fylket beslutte at Narvik lufthavn igjen åpnes for trafikk ikke bare av hensyn til lokalpolitikernes reiseønsker, men for næringslivets utvikling og regionens fremtid .

NHOs høringsuttalelse er et viktig innspill til Nordland fylke. Noe lignende tror jeg neppe vil komme fra Narvik kommune selv om de nå klager på den situasjonen som har oppstått etter 2017, da de la ned Narvik Lufthavn.