Sier nei til vannscootere: - Det er unyttig lek kun til ergrelse

I et innspill til den kommende interkommunale kystsoneplanen for fem av kommunene i Ofoten presiserer Narvik og Omegn Turistforening (NOT) at det er ønskelig med en streng regulering av vannscooterbruk.