Gir økonomisk støtte til ungdom som ønsker å dra på fjelltur med overnatting

Ungdom i Ofoten og Sør-Troms kan søke støtte til for å dra i marka eller på fjelltur fra Midtre Hålogaland friluftsråd.

Ungdom i Ofoten og Sør-Troms kan søke støtte til for å dra i marka eller på fjelltur fra Midtre Hålogaland friluftsråd.

Friluftsrådet vil i år gi økonomisk støtte til ungdommer (14-20 år) som på eget initiativ ønsker å dra på marka/fjelltur eller gjennomføre annen friluftsaktivitet med minimum en overnatting.

DEL

Friluftsrådet ønsker å gi ungdom inspirasjon og impulser slik at de får en interesse og engasjement for et aktivt friluftsliv i årene fremover.

Friluftsaktiviteter kan være med på å bidra til å gi ungdom en innholdsrik og positiv fritid som bygger selvtillit og mestringsfølelse, vennskap og gode holdninger.

Ungdommer i Sør-Troms og Ofoten kan søke tilskudd til blant annet mat, overnatting og reise.

Det er Midte Hålogaland friluftsråd som deler ut pengene.

Søknadsfrist er november 2018.

Midtre Hålogaland friluftsråd

Midtre Hålogaland friluftsråd har 12 medlemskommuner og ble etablert i 2015.

Friluftsrådet arbeider med oppgaver av betydning for befolkningen i hele regionen samlet, men også på lokalt nivå i nært samarbeid med medlemskommunene.

Friluftsrådet har hovedfokus på det enkle hverdagsfriluftslivet. Midtre Hålogaland strekker seg over to fylker og har enorme naturressurser. Her finnes fjell, fjorder, skog og vann.

Muligheten for et aktivt friluftsliv er formidabelt, både i form av enkle turer i nærmiljøet, men også mer spektakulære for den som ønsker.

Naturen er regionens fremste folkehelsearena, sosiale møteplass og turistmagnet. Arbeidet med å ta vare på naturen og tilrettelegge for positiv aktivitet er svært viktig.

Friluftsrådet har tre prioriterte arbeidsområder: Infrastruktur, kompetanse og kvalitet.

Artikkeltags