Folk flest vil få mellom 16.000 og 32.000 kroner mer å rutte med i året dersom Frp får det som de vil.

Det hevdet partiets finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi da han torsdag presenterte Frps alternative statsbudsjett.

Frp mener at den beste medisinen mot høye priser er å kutte i folks innbetalinger til det de kaller «en allerede overfylt statskasse».

– Men vi blir nok stående alene om dette budsjettet, erkjenner Limi, som viser til at regjeringspartiene Ap og Sp har SV som sin foretrukne budsjettpartner.

Skatter og avgifter

I kjent stil foreslår Frp en rekke kutt i skatter og avgifter på totalt 57,7 milliarder kroner. Ifølge partiets regnestykker vil folk med mellom 300.000 og 600.000 kroner i inntekt få rundt 3.000 kroner mer i lommeboka enn med regjeringens opplegg.

Samtidig vil partiet halvere matmomsen, innføre en makspris på strøm på 50 øre og redusere drivstoffavgiftene. Sistnevnte vil ifølge Frp bety at pumpeprisen faller med 7 kroner for diesel og 8 kroner for bensin.

Partiet er også imot regjeringens foreslåtte økning av CO2-avgiften.

– Vi går mot en tredobling. Dette er svært uheldig for norske bedrifter, mener Limi.

Partiet vil heller ikke gjeninnføre flypassasjeravgiften og går imot forslaget om å innføre moms på dyre el- og hybridbiler.

Derimot vil Frp fjerne fagforeningsfradraget.

– Med våre forslag blir alle behandlet likt, sier Limi.

Han peker også på at Frp er enig i at det skal innføres en grunnrenteskatt for kraftbransjen. Men partiet vil at satsen skal være den samme som for vindkraft, 40 prosent, og er imot at dette skal ha tilbakevirkende kraft, slik regjeringen har foreslått.

Tapper Folketrygdfondet

Kuttene skal blant annet finansieres med å tappe Statens pensjonsfond Innland, eller Folketrygdfondet på folkemunne, for drøyt 27 milliarder kroner som et engangsuttak.

Ifølge Limi vil dette ikke ha den samme inflasjonsdrivende effekten som det å pøse inn penger fra oljefondet.

– Hovedforskjellen er at Folketrygdfondet i hovedsak investerer i norske selskaper. Når de må selge seg ned for å finansiere et uttak, vil deres aksjer bli overtatt av andre i den norske økonomien, sier han til NTB.

Samtidig vil Frp kutte de offentlige utgiftene med over 37 milliarder kroner, herunder et kutt i bistanden på nærmere 11 milliarder.

Også et kutt i antall kvoteflyktninger fra 2.000 til 200 skal få utgiftene ned.

I tillegg vil partiet spare 3,5 milliarder neste år på å trekke staten ut av CO2-fangst og -lagringsprosjektet «Langskip» og gjeninnføre de såkalte ostehøvelkuttene i staten.

Derimot skal sykehusene, både offentlige og private, få 1 milliard kroner mer, og Frp setter også til side 1 milliard ekstra for å styrke eldreomsorgen.

Trygdekutt

Partiet vil dessuten spare nær 3 milliarder kroner på å kutte i støtten til enslige forsørgere og folk som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP).

Limi forsvarer kuttene med at disse vil nyte godt av lavere matmoms og lavere skatt.

em class="italic"– Men med mindre støtte blir vel denne gruppa stående på stedet hvil, mens andre får det litt lettere?/em

– Det kan godt være at det er noen plusser og minuser her. Men det er behov for en opprydding. I krisetider er det behov for å dempe disse utgiftene, sier Limi.

(©NTB)