Jeg er fortvilet og irritert over barnehagestrukturen!

Kjenner meg litt maktesløs da jeg synes det er en utrolig urettferdig situasjon for barna, foreldre og ikke minst ansatte i Måseveien barnehage.

Det er for meg merkelig å forstå at de ansatte etter 2 år med hard jobbing og usikkerhet pga. covid også må være med å kjempe denne kampen. En kamp om å få beholde jobb, kollegaer og arbeidsted.

Vi har 2 barn i Måseveien barnehage, hvor av eldste begynner på skolen til høsten og minste skal starte sitt siste barnehageår nå til høsten.

Våre barn har en trygg og god hverdag med sine venner i barnehagen. De har trygge og gode voksene å være sammen med. De har et nærmiljø til skog og mark, de ligger strategisk til i forhold til egen jobb. De er riktig nok i det huset hvor de må krysse gangstien for å komme til lekeapparatene som er i tilknytning til det andre huset. Men det skjer også i ordnete forhold med trygge voksene. Det er til og med litt stas når de får besøke de andre avdelingene.

Det ble brukt en del penger i barnehagen da de gjorde oppussing på alle de 4 avdelingene i 2020. Det ble flyttet vegger og satt inn vinduer malt og ordnet for å imøtekomme kravet for å få fortsette å drive barnehagen videre. Det ble kjempeflott for både barn og voksene. Det har vært dugnader ute i lekeområde, det er også flere planer for uteområdet.

Våre barn trenger ikke en ny barnehage eller et nytt gulv og leke på, for å ha gode opplæringsvilkår. De trenger trygge voksene, gode venner og en plass å leke å lære på.

For får del går mye av frustrasjonen på at det skapes et usikkert år for vår minste. Hun skal gå inn i sitt siste barnehage år uten storesøster som begynner på skolen, det i seg selv er sikkert er utrykt nok. Hvis hun da i tillegg skal miste vennene sine og de faste trygge voksene som hun har tilbringt sin arbeidsdag sammen med ser jeg for meg en høst med "kjærlighetssorg" for henne.

Vi har fått sett på hvordan det kan gå når en bestevenn flytter. Da var det flere netter der vår da 4 år gamle datter gråt seg i søvn, hun ble usikker og mener hun ikke har venner

Selv nesten 2 år etter snakker hun ennå om sin bestevenn som flyttet!

Da med tanke på at vår minste skal miste sitt fotfeste i sin festegrunn synes vi er tragisk, hva med baras beste?

Ja vi vet at folk flytter på seg og at det også går fint, men dette er ikke et frivillig valg! dette er et valg om å legge ned en velfungerende barnehage med 4 fulle avdelinger. Hvorfor? fordi vi er en stor kommune med 100 barnehageplasser for mange i hele kommunen. Da er det talt med ikke bare ledige plasser i kommunale barnehage men også private, samt de plassene som står tomme etter at 2 avdelinger på Skistua barnehage ble lagt ned.!

Vi kan ikke forstå hasten som kommunen har med å avvikle barnehagen. Barnehagen er nylig pusset opp for å imøtekomme kravene. Betyr ikke dette noe lengre? Hvorfor kaster de penger ut av vinduet? Pusse opp for å avvikle? Virker ulogisk.

Søke ny barnehageplass er ikke et ønske vi har. En ting er at vi har fått lovnad om å bli forfordelt plasser. Dette gjelder i de kommunale barnehager, det viser seg at det er 5 kommunale barnehager igjen i Narvik by, det er måseveien, Barnebo, Skarpen, Skistua og Rallarn. De 3 først nevnte er foreslått avviklet i den nye barnehagestrukturen. for oss vil ikke det ha stor betydning, men for en familie som akkurat har startet i Måseveien barnehage og ønsker å fullføre barnehageårene der vil det ha stor betydning. For man ønsker ikke å flytte barna til en annen barnehage, som kan legges ned i perioden det er behov for barnehage plass. Hvor mange prosesser skal et barn være nødt til å være en del av?

På foreldremøte som ble holdt med kommunalsjef og rådmann tilstede ble det sagt at hvis barnehagen legges ned, vil de ta hensyn til barnas beste og de nøkkelpersonene vil følge i evt ny barnehage.

Ved en evt nedleggelse er man interessert i å vite hvor blir de ansatte plassert? og hvor blir avdelingene plassert? Blir det en kollektiv flytting til skistua barnehage vil det ikke passe med lokalisasjon med nærhet til for eksempel til UNN Narvik som har mange ansatte med barn i barnehagen. Håper at ved en evt nedleggelse at barna blir plassert sammen med sine venner og sine voksene slik at de fortsatt får en trygg og læringsrik arbeidsdag.

Hvorfor skal Narvik ha som plan å bygge stort? Det er planlagt og bygge flere store barnehager, for det sies at det vil bespare kommunen da det skal være billigere å drifte slik.

Hva ønsker folkene i Narvik for sine barn i alderen 9mnd-6 år? Er det ønskelig å ha en barnehage med 90 barn?

Vi ser hvordan det har blitt reagert på å bygge en stor ungdomsskole som store deler av både ankenes og Bjerkvik var stert imot. Kan virke som om at befolkningen har en ønske om at barna skal få vokse opp i et mindre miljø der man har en større mulighet til å bli sett og hørt. Det ønskes i alle fall for egne barn.

Tilslutt ønsker jeg å poengtere at det settes pris på at rådmannen har endret sin innstilling til formannskapet, om å endre plan om å legge ned måseveien barnehage fra høsten 2022 til 2023. Da med at det skal driftes i 1 bygg. Vi står igjen med noen spørsmål: Måseveien barnehage er fremdeles en veldreven barnehage med 4 fulle avdelinger, hvem må bytte barnehage hvis det skal reduseres til 1 bygg? Hvordan blir det med barnas trygge og gode voksne? Blir de da evt plassert med de barna som evt må bytte barnehage? Eller vil det være mulig med en gradvis utfasing med 3 avdelinger hvis det skulle vise seg å være behovet?

Helst ønsker man at barnehagen må få bestå og at det burde være av betydning for kommunen å ha noen kommunale barnehager i Narvik. Til en eventuell stor by barnehage står klar.

Håper alle kan tenke på barnas beste når saken skal behandles!