Ny barneskole på Frydenlund kan bli knøttliten: Kun én klasse per årskull

De kommende femten årene kommer nesten en tredjedel av barneskoleelevene i Narvik til å forsvinne. Det får store konsekvenser for planene om en ny skole på Frydenlund. Den kan bli bygget knøttliten.