Skolen fylles opp - foreldre på Frydenlund får spørsmål om de vil sende ungene til Skistua skole

Da Hanne Stokvold Joivson skrev sønnen Simon inn på Frydenlund skole, fikk hun med et brev fra skolen om de var interessert å heller bruke Skistua skole.