Myndighetene er bekymret for at Kina kan komme til å stanse eksporten av legemidler som bredspektret antibiotika og hiv-legemidler fordi de trenger dem selv, skriver NRK.

Legemiddelverket frykter også at medisinproduksjonen kan rammes i Kina som følge av at fabrikker blir stengt på grunn av syke arbeidere.

– Da vil det bli en global mangel som vil ramme hele den vestlige verden. Da kan vi få mangel på antibiotika, bedøvelsesmidler og legemidler vi trenger ved intensivbehandling. Det kan skape store problemer, sier fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Denne uken har Helsedirektoratet, Legemiddelverket og eksperter på infeksjonssykdommer diskutert hvordan situasjonen skal håndteres dersom viruset sprer seg til Norge.

Til nå har minst 259 personer – alle i Kina – mistet livet etter å ha blitt smittet av viruset. 11.800 mennesker har fått påvist smitte. Utenfor Kina er det registrert rundt 100 smittetilfeller i et 20-talls land, men ingen dødsfall.