Frykter ny katastrofevinter

Geir Solmo frykter en ny katastrofevinter for lakseproduksjonen i Skjoma, og at sju av ti av eggene som nå ligger i gytegroper i elva, kan bli ødelagt.