Frykter ny smitte: –Viktig å holde syke barn hjemme

– Vi merker at folk nå har blitt litt mindre årvåkne med å følge anbefalte koronatiltak.