Gå til sidens hovedinnhold

Frys vennskapet med Nowy Sącz!

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I slutten av juli kom nyheten om at seks polske byer har fått avslag på sine søknader til Europakommisjonen om finansiering av «Town Twinning»-prosjekter. Begrunnelsen fra kommisjonen er at disse byene, fra offisielt hold, fremviser en LHBT-fiendtlig holdning.

Europakommisjonens program tilbyr en startpakke for byer som vil styrke samarbeid og utveksling mellom byer i EU. Begrepet vennskapsby er kanskje mer kjent for oss i regionen, med kulturutvekslinger og ungdomsleirer sentrert rundt inkluderende holdninger og muligheter. At mange slike vennskapsbånd er knyttet på bakgrunn av en felles forståelse og fordømmelse av urett som fant sted under andre verdenskrig, gir ekstra tyngde til viktigheten av slike bånd. Men det forplikter.

Anti-LHBT

Det er et stort, men viktig skritt, av Europakommisjonen å gi avslag til disse byene. EUs kommisjonær for likestilling, Helena Dalli, gjorde det klart at de seks polske byene fikk avslag fordi de bryter med det europeiske grunnsynet om ikke-diskriminering. Byene har nemlig til felles at de i sine kommunestyrer har vedtatt anti-LHBT deklarasjoner eller et såkalt familiecharter som EU anser som grovt diskriminerende, særlig mot LHBT-minoriteten – en samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile, og transpersoner.

Den landsdekkende, polske radiostasjonen RMF FM har meldt at Narviks vennskapsby, Nowy Sącz, er en av disse seks byene. Denne påstanden er ubekreftet, men spiller liten rolle. Saken er nemlig at Nowy Sącz faktisk er en av de mange kommunene som har vedtatt dette familiecharteret, etter avstemning i kommunestyret 19. november 2019.

Familiens rettigheter – ikke for alle

Det omtalte dokumentet, Lokalt myndighetscharter for familiens rettigheter, fremstilles som et forsvar av kjernefamilien, holdt ved like av ekteskapet mellom kvinne og mann. Charteret hevder å promotere sunn familiepolitikk, samt beskytte barn mot demoralisering. Forfatterne av dokumentet – den særs konservative lobbyorganisasjonen Ordo Iuris – viser, som et eksempel på demoralisering, til en by-deklarasjon i Warszawa, signert av byens borgermester Rafał Trzaskowski i 2019, som tok sikte på å beskytte og støtte seksuelle minoriteter i hovedstaden. Trzaskowskis videre ønske om at byens unge skulle få anledning til å lære og forstå hva LHBT omfatter, som et ledd mot diskriminering, ble av Ordo Iuris og regjeringspartiet PiS tatt til inntekt som demoraliserende.

Polen er EUs mest homofobe land, ifølge en rapport fra ILGA – et menneskerettighetssenter som fremmer likestilling for LHBT. Denne homofobien er svært kraftig drivstoff for nasjonal politikk, og ble fremtredende under sommerens presidentvalg i Polen. President Andrzej Duda omtalte LHBT som en «ideologi» mer skadelig for mennesker enn den autoritære kommunismen hans foreldres generasjon sloss mot.

Et splittet land

Nevnte Duda vant presidentvalget foran Trzaskowski med svært knapp margin, og viser et Polen splittet omtrent på midten. Skillet gikk mellom mer liberale, Europaorienterte Trzaskowski og en velgerskare som samlet seg rundt ham i opposisjon mot Duda og hans støtteparti PiS’ nasjonalkonservative linje. Det er med andre ord mange i Polen som avviser hatretorikken og vil dra Polen i en mer inkluderende retning. Et land for alle, slik Polen historisk sett har vært.

Likestillingsparader har medført sammenstøt over hele Polen, noen av dem voldelige. Regnbuefargede flagg treffer tydeligvis en nerve blant de mest konservative – inkludert nasjonalistgrupper i noen tilfeller. Da regionale LHBT-grupper og aktivister planla en likestillingsparade i Nowy Sącz høsten 2019, utstedte lokale myndigheter et forbud. Aktivistene utfordret beslutningen, og vant frem i tingretten.

Om lag 400 personer, inkludert støttende småbarnsfamilier, deltok, bevoktet av bevæpnet politi. På andre siden av politiet sto blant annet gassmaske-kledde demonstranter med sorte faner påskrevet «Nei til homser».

Narvik må si ifra til sine venner

LHBT-minoriteten har opplevd fremmedgjøring og forfølgelse i kanskje alle tidsepoker. I Europa har vi altfor nær kunnskap om de ytterste konsekvensene av slik fremmedgjøring av minoriteter. Når mennesker – i dette tilfellet på grunn av seksuell orientering – opplever at sine hjembyer eller fylker stempler dem som uønskede, i form av deklarasjoner om «LHBT-fri soner», må man reagere. Ansvaret er større når ens venner står bak. Vi kan ikke sitte stille og late som vi ikke vet at fysisk vold er neste skritt i en slik utvikling.

Flere europeiske byer har de siste månedene suspendert eller brutt sine samarbeid og vennskapsforbund med polske byer som har vedtatt LHBT-fiendtlige resolusjoner. Blant annet har byen Schwerte i Tyskland lagt sitt 30-årige vennskapsforhold med nettopp Nowy Sącz på is på ubestemt tid av samme årsaker.

Schwerte, som Narvik, er ingen internasjonal, diplomatisk aktør. Men byen har vist ryggrad og overblikk også over egne innbyggere ved å stille krav til verdiforutsetningene for samarbeid. Narvik bærer en uoffisiell status som fredsby. Å være en fredsby må, som et minimum, innebære at man støtter opp om minoriteter som diskrimineres mot. At man går i bresjen mot urett der man faktisk har innflytelse.

For Narvik har et navn i Polen. Polakker kjenner til Narvik. Navnet, regionen og historien er knytt opp mot helteberetninger mot en global urett. Narvik er en fjær i hatten. Derfor vil Narviks offisielle stemme resonnere i Polen. Den stemmen må si fra klart og tydelig til Nowy Sącz kommune: - Deres vedtak av familiecharteret, og offisielle holdning til LHBT-minoriteter, bryter med vårt verdigrunnlag. Vi står ikke inne for det, aksepterer ikke å være forbundet med det, og velger hermed å fryse vennskapsforholdet mellom våre to byer inntil et mer inkluderende og ikke-diskriminerende verdisyn gjenopprettes.

Oppfordringen går til Narvik kommunestyre, ved ordfører, om å ta stilling i saken, og fryse Narviks formelle vennskapsforhold med Nowy Sącz.

Kommentarer til denne saken