Gå til sidens hovedinnhold

Full lockdown i Bodø. Dette er tiltakene

Dette er de strengeste tiltakene som er innført i Bodø siden pandemien brøt ut. Det skjer på dagen ett år etter at Norge stengte ned.

[Avisa Nordland]: Nå innføres de strengeste smitteverntiltakene i Bodø kommune. De øvrige Salten-kommunene får også et høyt tiltaksnivå framover.

Kriseledelsen i Bodø kommune har, i samråd med smittevernoverlegen, fredag besluttet å innføre de strengeste smitteverntiltakene i koronaforskriften.

– Det var tungt å komme til denne erkjennelsen, men det er utrolig viktige tiltak som gjøres nå, sa ordfører Ida Pinnerød.

Til NRK Nordland sier smittevernlege i Bodø, Tor Claudi, at den engelske mutasjonen er påvist i Bodø.

De nye tiltakene gjelder fra og med midnatt og foreløpig i en uke.

Samtidig har Bodø kommune tatt initiativ til en samordning i Salten, og har i samarbeid med de andre Salten-kommunene bedt regjeringen om koordinerte tiltak for regionen. Det betyr at også Salten-kommunene får et høyt tiltaksnivå.

Dette ble gjort etter et møte mellom Salten-kommunene fredag ettermiddag, der også Statsforvalteren deltok.

Den nye tiltakene i forskriften for Bodø kommune tilsvarer i stor grad koronaforskriftens kapittel 5A – som omhandler et særlig høyt tiltaksnivå.

– Begrunnelsen er at man ikke har greid å slå ned det pågående smitteutbruddet av den sørafrikanske virusvarianten i Bodø. Forskriften for Bodø kommune vil gjelde fra midnatt fredag, og foreløpig i en uke, opplyser kommunen.

Her er tiltakene:

Stenging av virksomheter:

 • Alle serveringssteder, restauranter, kafeer og barer, stenger. Det er fra før skjenkestopp.
 • Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet. (Take-away)
 • Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.

Butikker og varehus må holde stengt, med unntak av:

 • matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
 • utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • apotek
 • bandasjister
 • optikere
 • vinmonopol
 • bensinstasjoner
 • salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende.

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

Må også holde stengt:

 • Treningssentre.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
 • Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser og bisettelser.
 • Biblioteker
 • Bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Forbud mot arrangementer:

 • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, med unntak av begravelser og bisettelser.
 • (Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.)

Private sammenkomster og arrangementer

 • Det ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen er til stede samtidig.
 • Det kan ikke være flere enn 10 personer til sammen på innendørs arrangementer i lånte/leide lokaler eller offentlig sted.

Påbud om hjemmekontor:

 • Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.
 • Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

 • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn.
 • Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i:

 • butikker,
 • i fellesarealene på kjøpesentre,
 • på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for dem som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

 • Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt.
 • Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved opplæring eller undervisning til personer over 20 år i grunnskole, til voksne i videregående skole og til voksne i opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, til kursaktivitet under studieforbund og til Kompetanse pluss.

Skoler og barnehager på rødt nivå

 • Kriseledelsen har i tillegg besluttet at alle skoler og barnehager er på rødt tiltaksnivå
 • Dette vil også gjelde alle distriktsskoler.

Lokale anbefalinger fra Bodø kommune:

Tidligere i dag, fredag, har regjeringen kommet med anbefalinger for påskeferien. Bodø kommune vil fra og med nå anbefale at innbyggerne følger disse rådene:

 • Du bør unngå flere enn 10 sosiale kontakter i uken.
 • Du bør unngå besøk av mer enn 5 personer i eget hjem. Dersom hjemkommunen din anbefaler å unngå besøk, bør du følge dette rådet, enten du er hjemme, på hytta eller annet sted.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak frarådes overnattingsbesøk i påsken. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av 1–2 faste venner.

Kommentarer til denne saken