Gå til sidens hovedinnhold

Full støtte til videre utbygging på Evenes – bortsett fra ett unntak

Tirsdag behandlet forsvarskomiteen de nye kostnadsrammene for utbyggingen på Evenes.

Før Stortingets behandling av de nye kostnadsrammene til blant annet Evenes flystasjon har forsvarskomiteen gjennomgått nye rammer for investeringer på Evenes, samt to nye investeringsprosjekter: Utbedring av rullebanen på Ørland flystasjon samt investeringsrammen for kjøp av ny artilleriradar.

Ber om en halv milliard kroner mer

På Evenes har regjeringen bedt om en ny investeringsramme for byggingen av hangarer for de maritime patruljeflyene. Som følge av protester fra Avinor, som fryktet økt turbulens fra hangarene der de først var planlagt oppført, måtte hangarbyggene flyttes. Med det økte også kostnadene.

I merknaden fra forsvarskomiteen (ekstern lenke) heter det at komiteen merker seg at kostnadsrammen på prosjektet er økt fra 1.842 millioner kroner til 2.400 millioner kroner – vel en halv milliard kroner mer enn forutsatt. I tillegg er utbyggingen ett år forsinket som følge av at hangarene måtte flyttes.

Komiteen skriver også at de merker seg at den totale investeringsrammen for utbyggingen av Evenes flystasjon, som er på vel fem milliarder 2020-kroner, skal holde.

Alle – bortsett fra Senterpartiet

Medlemmene fra Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, xx, ønsker at Stortinget skal be regjeringen om å legge fram en kostnadsoversikt over påkomne og kommende kostnader for etableringen av basen for maritime patruljefly på Evenes. Det var i 2016 at Stortinget besluttet at disse skulle flyttes fra fra Andøya til Evenes, og kostnadsrammen for byggingen av de nye hangarene på Evenes ble godkjent av Stortinget i 2019.

Bortsett fra Senterpartiets medlem i forsvarskomiteen, Liv Signe Navarsete, ønsker komiteen å godkjenne den økte kostnadsrammen for hangarene til de maritime patruljeflyene på Evenes.

Ifølge merknaden fra forsvarskomiteen er begrunnelsen for at Navarsete ikke ønsker å støtte merkostnaden, at hangaren må flyttes bare ett år ett at byggingen ble godkjent i Stortinget.

Liv Signe Navarsete understreker at det ved behandlingen av hangarene, i Stortinget i 2019, ikke ble lagt fram analyser som grundig nok viste turbulenspåvirkningen. Dette mener hun er kritikkverdig.

Les også

Forventer mer støy om hangaren på Evenes

Tvilsomt med allierte hangarer

Navarsete viser videre til at Luftfartstilsynet kun har gitt en midlertidig godkjennelse for byggingen av hangaren, og at nye vindmålinger først når hagaren er ferdig bygd vil være avgjørende for om det blir gitt en permanent tillatelse fra tilsynet.

Senterpartiets er også kritisk til at det allerede ikke er gitt tillatelse for bygging av allierte hangarer på Evenes. Navarsete mener ifølge merknaden at det er tvilsomt om en slik tillatelse vil bli gitt.

Navarsete er i tillegg kritisk til at Stortinget ikke har blitt informert tilstrekkelig om utfordringer knyttet til bruk av kjemikalier på Evenes, etter som at flyplassen ligger i naturområder som er vernet.

Navarsete frykter at flere uavklarte elementer rundt prosjektet på Evenes vil føre til svekket operativ evne for de maritime patruljeflyene. Som et eget forslag, kun støttet av Liv Signe Navarsete i forsvarskomiteen, ønsker derfor ikke Senterpartiet å øke kostnadsrammen for de nye hangarene på Evenes.

Les også

Forsvaret og Avinor enige om nytt hangarbygg på Evenes

Les også

Luftfartstilsynet godkjenner hangaren på Evenes – men stiller krav

Kommentarer til denne saken