Klubben har ikke fått på plass økonomi til videre satsing i nest øverste divisjon, det skriver Nitten.no

De baserer dette på en pressemelding sendt ut av Furuset selv lørdag formiddag. I pressemeldingen sier styreleder i Elite, Anders Moe Kristiansen:

«Vi er oppriktig lei oss for at vi ikke ser mulighet til å søke lisens for kommende sesong i 1. divisjon. Vi har snudd alle steiner og jobbet døgnet rundt, men dessverre ser vi med dagens usikre situasjon, at det ikke er forsvarlig med videre drift og satsing på dette nivået. Jeg vil for øvrig berømme spillere, støtteapparat og ikke minst trenere for den fantastiske jobben som er lagt ned».

Lars Erik Norum er medlem i kontrollkomiteen Elite og styremedlem med ansvar for sport i Furuset bredde. Han sier dette i pressemeldingen:

«Den jobben som er lagt ned av spillere, Kenneth, støtteapparatet og hele gjengen i Elite med Anders i spissen, har vært enestående. Det er synd at det ikke er økonomisk fundament for videre drift på det nåværende tidspunkt i Elite, men det er forståelig gitt dagens situasjon. Jeg vil også berømme det gode samarbeidet som har vært hele tiden mellom Elite og bredde».

Nitten.no skriver at da Furuset i fjor valgte å videreføre satsingen i 1. divisjon ble klubbens A-lag skilt under Furuset Ishockey Elite med eget styre og budsjett.

«Arbeidet med å innfri budsjettrammene har vært krevende, og kostnadskontroll har vært kontinuerlig fokus. Til tross for dette gikk Elite regnskapsmessig med et underskudd på cirka 150.000 for 22/23-sesongen» heter det i pressemeldingen.

Nitten.no skriver videre «Underskuddet, et vanskelig økonomisk marked, usikkerhet på inntektssiden og at utgiftene må holdes nærmest på et minimumsnivå førte til at Furuset-ledelsen ikke så grunnlag for videre 1. divisjonssatsing».