Fusjonen mellom Nordkraft AS og Hålogaland Kraft AS

I en landsdel som sliter med nedgang i folketall, og strukturrasjonalisering både for nett- og kraftproduksjonsselskaper, burde forslaget om fusjon være like finansielt bærekraftig som det er teknologisk fremtidsrettet, skriver Sigmund Normann.

I en landsdel som sliter med nedgang i folketall, og strukturrasjonalisering både for nett- og kraftproduksjonsselskaper, burde forslaget om fusjon være like finansielt bærekraftig som det er teknologisk fremtidsrettet, skriver Sigmund Normann. Foto:

Av

I Fremover 20. mai lanserer direktøren i Nordkraft visjoner og strategier i et fremtidig fusjonert selskap med kunde-basis i Narvik og Harstad.

DEL

LeserbrevI en landsdel som sliter med nedgang i folketall, og strukturrasjonalisering både for nett- og kraftproduksjonsselskaper, burde forslaget om fusjon være like finansielt bærekraftig som det er teknologisk fremtidsrettet. Nettselskapene er monopolbedrifter som får sine økonomiske rammebetingelser gitt av myndighetene ved NVE, mens produksjonsselskapene får inntektene ved kraftsalg i et marked.

En nettkunde i Narvik og Harstad kan derfor ikke velge et annet selskap og må godta den nettleien (tariffen) som selskapet fastsetter.

Imidlertid er det bare fremtiden som kan vise om tariffen i et fusjonert selskap vil bli lavere enn den er i dag, alt annet likt. Bare stordriftsfordeler, med samlet cirka 40.000 nettkunder, bør opplagt gi lavere faste kostnader per kunde enn i dag. I tillegg kan de samlede driftsoppgavene løses mer rasjonelt med større og bedre faglige og økonomiske ressurser. En forventet fusjonsgevinst på 20 millioner per år er som det skal være i et selskap som forvalter cirka 5 milliarder kroner i verdier med en omsetning på over 1 milliard per år. At millionlønningene til direktørene og honorarene til styret (mest politikere?) også øker, er som forventet. «Fast Track» på Harstad/Narvik lufthavn Evenes er selvsagt,og ikke en gang verd å nevne.

Vi har imidlertid registrert at nettleien i Narvik er cirka 6 øre/kWh lavere enn i Harstad for husholdningskundene (kilde: NVEs nettleie statistikk). Hvordan skal denne differensen utjevnes? Med utgangspunkt i en eventuell vektet felles tariff fra 1. januar 2021 må kundene i Harstad «subsidieres» av de i Narvik? Med flere tusen husholdninger blir summen kanskje 10 millioner per år i favør av harstadværingene? Hva så med bedriftskundene i de to nettområdene?

For kundene som skal betale hele monopolregningen for nettselskapet på noen hundre millioner kroner (ex. avgifter) burde denne problemstilling vært belyst og gjort kjent før fusjonen.

Det er imidlertid ingen grunn til å tro at ikke partene i fusjonen har avklart dette viktige spørsmålet.

I så fall, hvorfor ikke gjøre dette kjent for de over cirka 40000 nettkundene som skal sikre inntektene i et kommunalt eid monopolselskap fra 1. januar 2021?

BAKGRUNN:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags