– Urbant landbruk er en stor trend i verden, og kommer for fullt i Norge nå, skriver Futurum i en pressemelding.

Urbant landbruk omfatter alt innen dyrking og husdyrhold i umiddelbar nærhet til byer og tettsteder. Det kan være kommersielt, med dyrking av grønnsaker i parsellhager, andelshager, skolehager og felleshager.

– Man kan beplante tak og terrasser med grønnsaker, bær og spiselige planter og blomster, og tilrettelegge for pollinerende insekter. I tomme industribygg kan man dyrke i høyden, og det finnes muligheter for hydroponisk dyrking og dyrking av matsopp. Hønsehold og birøkt faller også inn under denne kategorien, sier rådgiver Marianne Linder Olsen i Futurum.

Flere prosjekter innen urbant landbruk er allerede realisert i Oslo, Bergen og Trondheim. Ifølge Olsen er også Bodø og Kristiansand godt i gang.