Utsetter søknadsfristen til Futurum-jobben

Ansettelsutvalget vil «sikre et bredere tilfang av kandidater til stillingen».