Allerede mandag kveld, like etter at ferjeforliket mellom «firerbanden» Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og SV, samt Rødt, var på plass, tok Norvoll kontakt med sine kolleger i alle fylkene for å bane vei for forhandlinger med staten om ferjeprisene.

– Alle vil jo dette og er glade for at Stortinget går inn for å få ned prisene. Nå må vi få gjort dette på en måte som blir bra, sier Norvoll til NTB.

Pris ukjent

Samferdselsdepartementet opplyser til NTB at de foreløpig ikke kan si noe om når reduserte ferjepriser kan bli en realitet, eller hva tiltaket vil koste.

– Stortinget vedtok dette i går, og departementet har derfor ikke rukket å gjøre en grundig vurdering av saken. Men vi vil nå starte en prosess for å følge opp Stortingets vedtak, sier statssekretær Ingelin Noresjø (KrF).

Flertallet på Stortinget ba mandag regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett i mai med forslag til reduserte fergetakster allerede for inneværende år og en forpliktende plan for halvering av fergepriser på både riksvei- og fylkesveisamband. Løsninger for lavere takster for pendlere skal prioriteres, og reduksjonen skal finansieres av staten.

Samspill

Norvoll mener det må lages et felles regulativ over hva det skal koste å ta ferje i Norge, og peker på at dagens ferjeregulativ er laget for de lange og tungt trafikkerte ferjerutene.

– Men i fylkene finnes det mange andre ruter, og ferjer koster forskjellig i de ulike fylkene. Det må lages et nytt regulativ, og det er et ganske omfattende arbeid. Men det krever et samspill mellom fylkene som eier ferjesambandene, og staten. Skal vi få dette på plass allerede i år, haster det enormt, sier Norvoll.

– Vi vil sikre at staten følger opp stortingsvedtaket i dialog med fylkene, understreker han.

– Slik jeg leser flertallet, er de utålmodige og vil ha en reduksjon i inneværende år. Det er jo supert. Men det er en jobb som må gjøres. Skal dette komme i revidert slik at det kan innføres allerede i år, har vi ikke annet enn tida og veien, sier Norvoll.